MetisPolicja ŚląskaKuratorium Oświaty w Katowicach

 

Zapraszamy na I Regionalną Konferencję "Interwencja kryzysowa w szkole".

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek, psychologów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli, zainteresowanych tematyką interwencji kryzysowej w szkole.

Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Kuratorium Oświaty w Katowicach, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach i Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach. Porozumienie dotyczy współpracy i wdrażania przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w szkołach i placówkach województwa śląskiego.

Termin: 8 grudnia 2010 r. w godz. 13:00 – 17:00

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. Uczestnicy konferencji proszeni są o wchodzenie tylko i wyłącznie wejściem od ulicy Lompy.

Plan konferencji:

13:00 – 13:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

13:15 – 13:30

Prezentacja programu "SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu"

Wioleta Baraniak, Beata Birnbach – konsultanci ROM-E Metis

13:30 – 14:45

Czy kryzys samobójczy u nastolatków to choroba?

dr Anita Młodożeniec, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

14:45 – 15:15

Przerwa

15:15 – 16:00

Kryzys suicydalny – strategie postępowania i pomocy

Lilianna Krzywicka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach

16:00 – 17:00

Szkoła wobec prób samobójczych uczniów – strategie działania, skutki zaniechania działań

Małgorzata Łuba, Stowarzyszenie Tabu Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców, Warszawa

 

Konferencja jest nieodpłatna. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 7 grudnia 2010 r. do godz. 12:00

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

 

Dodatkowe informacje u organizatorów konferencji:

Wioleta Baraniak
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Beata Birnbach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Opublikowano 19 października 2010
Zarchiwizowano 8 grudnia 2010
Wróć