Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa «  Archiwum «  
O programie «  O zespole «  
Baza teleadresowa «  
Media o nas «  Artykuły «  
Kontakt «  

W skład zespołu interwencji kryzysowej wchodzą psychologowie, pracujący jako konsultanci ROM-E Metis, posiadający doświadczenie w pracy terapeutycznej, szkoleniowej i w działaniach z obszaru interwencji kryzysowej na terenie szkół. Do tej pory interweniowaliśmy wielu sytuacjach kryzysowych związanych ze śmiercią samobójczą ucznia, śmiercią nauczycieli, zgonami naturalnymi na terenie szkoły, śmierciami w niewyjaśnionych okolicznościach, wypadkami i katastrofami naturalnymi.

 

Beata Birnbach – psycholog, 18-letni staż pracy zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie konsultant ROM-E Metis, Pracownia Wychowania. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z najlepszych ośrodków terapeutycznych w kraju m.in.: Ukończyła 2-letni program edukacyjny z zakresu Terapii Gestalt (Ośrodek Terapii Gestalt w Krakowie, 4-letnie studium "Podstawy psychoterapii" (prowadzone przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy). Głównym obszarem jej pracy w ośrodku jest tematyka związana z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami odżywiania. W programie SOS zajmuje się głównie tematyką związaną z zaburzeniami depresyjnymi.

 

Mirosława Bochner - psycholog pracująca z osobami zajmującymi się wychowaniem i profilaktyką. W myśleniu o interwencji najbliższy jest jej model równowagi/ nierównowagi, który zakłada, że w sytuacji kryzysu zwyczajowe mechanizmy radzenia sobie z trudnościami nie działają skutecznie. W związku z tym celem interwencji jest pomoc osobie w kryzysie dojść do stanu równowagi sprzed kryzysu. Gdy dezorientacja i bezradność zastąpione zostaną stabilizacją. Dopiero wtedy możemy zająć się działaniami prewencyjnymi pozwalającymi zapobiegać ryzyku zachowań, myśli, prób samobójczych. W programie SOS zajmuje się wspieraniem dziecka w sytuacji straty bliskiej osoby, zasadami działań postwencyjnych w przypadku śmierci samobójczej ucznia oraz superwizją indywidualnych przypadków uczniów zagrożonych samobójstwem lub po próbach samobójczych.

 

Katarzyna Jaworska – psycholog, pracownik Pracowni Wychowania ROM-E Metis. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z najlepszych ośrodków terapeutycznych w kraju. Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i psychoedukacją. Autorka programów profilaktycznych i edukacyjnych, posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, rodzicami oraz w szkoleniach grup nauczycieli.

Od lat koordynuje program grupy edukacyjnej dla nauczycieli i wychowawców, pracujących w szkołach i przedszkolach sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodkach wychowawczych.

W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samouszkodzeń, samobójstw oraz stresu pourazowego. Swój warsztat w tym zakresie doskonaliła podczas cyklu szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

 

Ewa Kustwan-Mróz – psycholog kliniczny, 20-letni staż pracy zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie konsultant ROM-E Metis. Ukończyła wiele szkoleń krajowych i zagranicznych między innymi: 4-letnie Stadium Specjalne Socjoterapii, liczne szkolenia w Polskim Instytucie Eriksonowskim w Łodzi (min. dwustopniowy cykl – Hipnoza Eriksonowska, diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, Praca z rodziną w konwencji Eriksonowskiej), uczestniczka międzynarodowych konferencji i warsztatów Eriksonowskich. Od kilku lat intensywnie szkoli się w obszarze interwencji kryzysowej. Jest koordynatorem powstałego w Metisie Zespołu do spraw interwencji kryzysowej. Prowadzi szkolenia, warsztaty, uczestniczy w zajęciach interwencyjnych na terenie szkół i placówek. Tematyka prowadzonych szkoleń i warsztatów dotyczy zwłaszcza obszaru związanego z myślami suicydalnymi i próbami samobójczymi młodzieży.

 

Beata Łęcka – psycholog, konsultant Pracowni Doskonalenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontys w Tilburgu – Holandia). Brała udział w zagranicznych konferencjach szkoleniowych poświęconych terapii uzależnień (USA) międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi w ramach programu Socrates w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii), pomocy dziecku i rodzinie w ramach instytucji opiekuńczo-wychowawczych(Portugalia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi oraz wspierania dziecka w rozwoju oraz w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m. in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich).

W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.

 

Krystyna Szczęsna-Witkowska – psycholog, konsultant Pracowni Doskonalenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis. Jest absolwentką wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej i pracy z grupą, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Rodzinnego Ośrodka Synapsis w Warszawie i specjalistów z zagranicy. Brała udział w zagranicznych konferencjach szkoleniowych poświęconych terapii krótkoterminowej i terapii ericksonowskiej /USA, Wielka Brytania/. Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce, w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tą metodę.

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoprofilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Jest autorką licznych programów szkoleniowych, m.in. w zakresie pracy z agresją na terenie placówek oświatowych, wczesnej interwencji wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem, kształtowania umiejętności społecznych u dzieci. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.

W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom w żałobie, działań postwencyjnych na terenie szkoły w sytuacji śmierci ucznia.

Zmieniono 3 marca 2023
Wróć