Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa «  Archiwum «  
O programie «  O zespole «  
Baza teleadresowa «  
Media o nas «  Artykuły «  
Kontakt «  

Szanowni Państwo,

Witamy na podstronie ROM-E Metis Interwencja kryzysowa!

Będziemy zamieszczać tutaj wszelkie informacje dotyczące pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Kryzys rozumiemy jako: próby samobójcze, samobójstwa, nagłe śmierci, wypadki komunikacyjne, pożary, nawałnice, wypadki na kopalniach, zwolnienia grupowe, a także nieszczęśliwe wypadki o charakterze masowym.

Znajdziecie tutaj Państwo także informacje o szkoleniach z tego obszaru, które będą odbywać się w naszym ośrodku i w najbliższym dla Państwa terenie.

Od września 2009, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty, realizujemy program "SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu". Ma on na celu podniesienie wiedzy, świadomości i umiejętności w przypadku podejmowanych interwencji oraz zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej. Zależy nam także na pokazaniu ważności tych działań w środowisku i budowaniu sieci integracji obejmującej środowiska wokółszkolne. Staramy się zainteresować naszą inicjatywą samorządy lokalne, gminy i powiaty. Na szkolenie zapraszamy po dwie osoby z placówki. Nasze doświadczenie wskazuje, iż przeprowadzenie interwencji wymaga co najmniej teamu dwuosobowego.

Program powstał na bazie naszych doświadczeń zdobywanych podczas prowadzenia bezpośrednich interwencji. Interweniowaliśmy w szkołach po próbach samobójczych uczniów, w wypadku śmierci (zarówno tragicznych, jak i tych, wynikających z choroby) uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów. Interweniowaliśmy również w sytuacjach kryzysów związanych z żywiołami, takimi jak – powódź, lawina.

 

Na bazie tych doświadczeń stworzyliśmy program, którego celem jest:

 • przygotowanie szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych do pracy w sytuacjach kryzysowych;
 • zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami i formami pracy w obrębie interwencji kryzysowej;
 • wypracowanie zasad współpracy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadzoru pedagogicznego i samorządów z obszarze interwencji kryzysowej;
 • adresatem są szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki województwa, przedstawiciele organów prowadzących i nadzoru;
 • program jest długofalowy i składa się z następujących elementów:
  • konferencje metodyczne w miastach województwa śląskiego;
  • szkolenia dla "teamów" szkolnych (35 godzin);
  • wsparcie doraźne dla PPP, szkół i placówek w "gorącej" interwencji kryzysowej;
  • spotkania superwizyjne dla pracowników PPP udzielających interwencji kryzysowej;
  • szkolenia specjalistyczne na terenie ośrodka prowadzone przez zaproszonych specjalistów.

 

Cykl szkoleniowy dla teamów obejmuje 35 godzin:

 • interwencja wobec zagrożeń suicydalnych;
 • zasady interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej ucznia (postwencja);
 • stres pourazowy;
 • podstawy zaburzeń depresyjnych;
 • problematyka samouszkodzeń w wieku dorastania;
 • wspieranie ucznia w przypadku śmierci rodzica;
 • spotkanie superwizyjne.

 

Skład zespołu:

 • Mirosława Bochner,
 • Beata Birnbach,
 • Beata Łęcka,
 • Katarzyna Jaworska,
 • Ewa Kustwan-Mróz,
 • Krystyna Szczęsna-Witkowska.

 

Szczegółowych informacji udzielają konsultanci:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Zmieniono 16 marca 2023
Wróć