Interwencja kryzysowa

Konsultanci Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis obserwują rosnącą z roku na rok ilość zgłaszanych przez szkoły próśb o pomoc w sytuacjach kryzysowych takich jak samobójstwa, nagłe śmierci, wypadki komunikacyjne i inne traumatyczne wydarzenia.

Wychodząc naprzeciw tym problemom po uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty w Katowicach proponujemy państwu szkolenie "Zachowania samobójcze, diagnoza suicydalna i interwencja kryzysowa".

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów zajmujących się pomocą psychologiczną w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Ze względu na specyfikę szkolenia wskazane jest, aby z każdej placówki uczestniczyły dwie osoby. Prowadzący szkolenie to wysokiej klasy specjaliści ze Stowarzyszenia Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie dr Maciej Załuski i Ewa Skoczyńska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej, zasady postępowania z osobami przeżywającymi kryzys, techniki pracy w grupie i terapii indywidualnej.

Uwaga! Zmiana terminu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 10 - 11 października 2009 r. w ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21 w godz. 10:00 – 17:00 (dzień pierwszy) i 10:00 – 17:00 (dzień drugi).

Koszt szkolenia 288 zł

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Uwaga! Od dnia 17 września 2009 r. zapisy przyjmujemy na listę rezerwową.

Na listę uczestników zapisujemy po otrzymaniu od państwa formularza zgłoszenia wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty. W przypadku zgłoszeń online prosimy o podanie daty dokonania przelewu. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 20KD – wrzesień

Dodatkowych informacji udziela Ewa Kustwan-Mróz:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 14 kwietnia 2009
Zmieniono 17 września 2009
Zarchiwizowano 12 października 2009
Wróć