Reforma edukacji

Reforma edukacji

Aktualności «  
Oferta szkoleniowa «  
Eksperci - kontakt «  

Reforma edukacji - przeszkoleni uczestnicy

ogółem 2344

Opublikowano 14 czerwca 2017, zmieniono 18 września 2017

Lista ekspertów ROM-E „Metis” w Katowicach

Lista ekspertów ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 21 marca 2017

Broszura informacyjna

Reforma edukacji – najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi

Opublikowano 27 lutego 2017

Reforma edukacji - informacje

Opublikowano 27 lutego 2017

Poradnik dla nauczycieli trzecioklasistów

Opublikowano 16 września 2016

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895)

Opublikowano 24 czerwca 2016

Poradnik dla rodziców

Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego

Opublikowano 24 czerwca 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - rozpoczynamy konsultacje

Komunikat MEN z dnia 26 lutego 2016 r.

Opublikowano 29 lutego 2016

Zmiana ustawy o systemie oświaty dotycząca m.in. objęcia obowiązkiem szkolnym dziecka 7-letniego

23 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty dotycząca m.in. objęcia obowiązkiem szkolnym dziecka 7-letniego

Opublikowano 27 stycznia 2016
Wróć