Reforma edukacji

Reforma edukacji

Aktualności «  
Oferta szkoleniowa «  
Eksperci - kontakt «  

Komunikat MEN z dnia 26 lutego 2016 r.

Jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych prezentujemy projekt zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej...

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zalacznik-nr-2-edukacja-wczesnoszkolna.html

Opublikowano 29 lutego 2016
Wróć