Reforma edukacji

Reforma edukacji

Aktualności «  
Oferta szkoleniowa «  
Eksperci - kontakt «  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/703

Opublikowano 3 kwietnia 2017
Wróć