"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Kontakt z wojewódzkim zespołem koordynującym

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
adres: ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
faks: 32 209 53 13

Członkowie zespołu:

Tomasz Wojtasik
p. o. Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,
konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego
e-mail: twojtasik@metis.pl

Sonia Gogulla
konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego
e-mail: sgogulla@metis.pl

Grażyna Skirmuntt
konsultant ROM-E Metis w Katowicach, Pracownia Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego
e-mail: gskirmuntt@metis.pl

Pozycje :: 1 - 9 z 11
Wróć