Informujemy, że w ramach projektu Śląska Sieć Przedszkoli i  Szkół Promujących Zdrowie ruszył nabór do nowej grupy seminaryjno – warsztatowej, adresowanej do szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych chcących rozpocząć swoją przygodę z  promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.

Zajęcia tej grupy rozpoczną się w październiku 2023 r.

Formularz zgłoszenia szkoły/przedszkola/placówki do projektu może Pani/Pan znaleźć tutaj.

Formularz wypełnia dyrektor szkoły/placówki i przesyła go  pocztą – pod adres ROM-E Metis w Katowicach (40-530 Katowice; ul. Drozdów 21) lub faksem – pod numer 32 209 53 13  lub e-mailem – pod adres

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie zakwalifikowania placówki do udziału w projekcie wraz z dalszymi szczegółowymi informacjami, w tym z terminami szkoleń.

Więcej informacji o projekcie Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie znajdą Państwo na  stronie internetowej www.metis.pl/zdrowie/

Tomasz Wojtasik

Opublikowano 6 września 2023
Wróć