Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., nr 6, poz. 35, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100060035

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2361)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002361

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz. 2387)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002387

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 30a ust. 7

Dotyczy: awans zawodowy, budżet, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. z 2013 r., poz. 354 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000354

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. 2019 poz. 1327)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001327

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 9g ust. 12

Dotyczy: awans zawodowy

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650 – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001650

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 9g ust. 10

Dotyczy: awans zawodowy

Zmieniono 22 lutego 2020

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna