Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) – data wejścia w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, Prawo oświatowe, art 120 ust.4

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 8 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r.poz. 1644)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001644

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) – wchodzi w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 120 ust. 4

Dotyczy: praktyczna nauka zawodu

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001451

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 112 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226, z późn. zm.) traci moc 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031321226

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, praktyczna nauka zawodu, statuty

Zmieniono 31 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010. nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441626

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 70 ust. 4

Dotyczy: praktyczna nauka zawodu

Zmieniono 29 grudnia 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna