Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2018 r. poz. 1855) – uchylony 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001855

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2019 poz. 148) – uchylony 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000148

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy

Zmieniono 3 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2018 r. poz. 1133) – uchylony 1.09.2019 r.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001133

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2019 poz. 5)- uchylony 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000005

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy

Zmieniono 3 września 2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 r. poz. 709)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000709

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2287)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002287

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 6a ust. 12

Dotyczy: ocena pracy nauczyciela, prawo pracy, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 10 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna