Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032031966

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000198

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. poz. 2395)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002395

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, subwencja

Zmieniono 23 grudnia 2017

Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002260

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, subwencja

Opublikowano 8 grudnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna