Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001030

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001030

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249 z późn. zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001249

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2018 r. poz. 214)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000214

Wydano na podstawie: art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Dotyczy: profilaktyka, resocjalizacja, wychowanie

Zmieniono 5 czerwca 2018

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350228

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000967

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, resocjalizacja

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r., nr 296, poz. 1755)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112961755

Wydano na podstawie: art. 81 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, resocjalizacja

Opublikowano 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 628, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000628

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, przymus bezpośredni, resocjalizacja, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 19 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna