Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r., nr 1, poz. 5)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010010005

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 68 ust. 2

Dotyczy: budżet, kształcenie nauczycieli, urlop bezpłatny, urlop szkoleniowy

Zmieniono 19 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna