W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. Dziecko z wadami postawy w szkole.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek, nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pielęgniarek i higienistek szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych.

Konferencja jest sfinansowana ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i jest jedną z trzech konferencji online poświęconych problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży w aspekcie pandemii COVID-19.

Termin: 4 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 16:30 – 20:00

Uwaga! Zmiana godziny rozpoczęcia z 16:00 na 16:30.

Miejsce: online (platforma ClickMeeting)

 

Organizatorzy:

Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji

  • Rozpoczęcie konferencji
  • Czy to na pewno wada postawy...?
    dr hab. n. med. Jacek Durmała – Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Skutki ograniczenia aktywności fizycznej w okresie pandemii Covid-19 – zalecenia i fizjoprofilaktyka
    dr hab. nauk o zdrowiu, prof. SUM Anna Brzęk – Kierownik Zakładu Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Dyskusja

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo w e-mailu zwrotnym po zakończeniu konferencji.

 

Kontakt z organizatorami:

Mirosława Bubalik
Zespół do Spraw Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
Wydział Zdrowia – Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
tel. 32 207 74 46; fax. 32 207 79 24
e-mail:

Tomasz Wojtasik
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 wew. 112
e-mail:

 

Śląski Urząd WojewódzkiRegionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Opublikowano 18 października 2021
Zmieniono 2 listopada 2021
Wróć