Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
186/05-2009
Przyznano na lata:
2009-2011
Data nadania:
13 maja 2009
Dyrektor:
Izabela Cyroń
Koordynatorzy:
Alina Karaszewska, Beata Zich, Barbara Szymura, Martyna Chrost
Adres placówki:
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Przedszkolna 1
Telefon:
32 431 29 91
Fax:
32 431 29 91
E-mail: