Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
424/05-2017
Przyznano na okres:
1 maja 2017 - 30 kwietnia 2020
Data nadania:
10 maja 2017
Dyrektor:
Franciszek Marcol
Adres placówki:
44-292 Zwonowice, ul. Sumińska 9d
Telefon:
32 421 01 33