Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
296_prolongata/01-2017
Przyznano na okres:
1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2019
Data nadania:
1 stycznia 2017
Dyrektor:
Brygida Wnentrzak-Szteler
Adres placówki:
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 3
Telefon:
33 852 07 44
Fax:
0338520744
Strona WWW:
E-mail: