Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
308/01-2014
Przyznano na lata:
2014-2016
Data nadania:
15 stycznia 2014
Dyrektor:
Alicja Fronio
Koordynatorzy:
Mariusz Pietrasiak, Magdalena Rutkowska-Kowalska, Marcin Bucki, Halina Prusak
Adres placówki:
41-200 Sosnowiec, ul. Generała S. Grota-Roweckiego 66
Telefon:
32 291 39 25
Fax:
32 291 39 25
E-mail: