Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
234/09-2014
Przyznano na okres:
1 września 2014 - 31 sierpnia 2017
Data nadania:
1 września 2014
Dyrektor:
Urszula Stacha
Adres placówki:
40-382 Katowice, ul. Rozdzieńska 25
Telefon:
32 256 98 23