Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
205/11-2009
Przyznano na lata:
2009-2012
Data nadania:
25 listopada 2009
Dyrektor:
Jolanta Wawrzyczek
Adres placówki:
43-410 Zebrzydowice, ul. J. Kochanowskiego 55
Telefon:
32 469 34 81
Fax:
32 469 34 81
E-mail: