Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
174/12-2008
Przyznano na lata:
2008-2011
Data nadania:
3 grudnia 2008
Dyrektor:
Anna Polak
Adres placówki:
42-350 Lgota Górna, ul. Szkolna 1
Telefon:
34 314 22 84
Fax:
34 314 22 84