Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
180_prolongata/06-2013
Przyznano na okres:
1 czerwca 2013 - 31 grudnia 2016
Data nadania:
1 czerwca 2013
Dyrektor:
Jarosław Rudol
Koordynator:
Izabella Kołek
Adres placówki:
44-310 Radlin, ul. Orkana 23
Telefon:
32 455 83 04
Fax:
32 455 83 04
E-mail: