Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

O programie «  
Materiały warsztatowe «  
Literatura «  
Wydarzenia «  
Przykłady dobrej praktyki «  
Pomaganie łączy «  
Artykuły «  
Grupa dyrektorów ppp «  
Koordynator «  

Logo: Pomaganie łączy

 

Wojewódzki program Pomaganie łączy
Kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin.

 

Celem programu jest doskonalenie umiejętności szerokiej i wielospecjalistycznej współpracy w kształceniu oraz udzielaniu pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie działań o charakterze kaskadowym skierowanych do instytucji oraz osób pracujących z tymi dziećmi i młodzieżą a także ich rodzinami.

 

Czas trwania: 2016 – 2018

 

Formy realizacji Programu:

I etap – konferencje wojewódzkie:

  • 14 marca 2016 r. konferencja wojewódzka Małe dziecko niepełnosprawne – kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie, miejsce: Sala Sejmu Śląskiego;
  • 25 maja 2016 r. konferencja wojewódzka Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością jego rodzina, nauczyciel i terapeuta, miejsce: CINIBA Katowice;
  • kampania informacyjna o programie.

II etap:

III etap:

 

Inne działania we współpracy z fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością:

  • akcje społeczne i informacyjne,
  • szkolenia i warsztaty nakierowane na rozwój osobowy w tym wolontariat,
  • doradztwo zawodowe.

 

Efekty:

  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek specjalistów/koordynatorów – powiatowych/gminnych pilotujących pomoc i wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci/młodzieży i ich rodzin na poziomie gminy/powiatu;
  • wypracowanie modelu kompleksowej lokalnej współpracy na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin.

 

Beneficjenci projektu: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością i ich rodziny, kadra kierownicza przedszkoli, szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści.

 

Program jest realizowany we współpracy z przedszkolami, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z terenu całego województwa oraz psychologami, logopedami, pedagogami i doradcami metodycznymi z przedszkoli i szkół, uczelniami oraz fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do udziału

 

Informacja o realizacji programu:

Pomaganie łączy kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnością i ich rodzin – sprawozdanie.

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Małgorzata Spendel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 18 sierpnia 2016
Zmieniono 26 marca 2018
Wróć