Logo: Pomaganie łączy

 

Wojewódzki program Pomaganie łączy – kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin. Pierwszym etapem realizacji naszego Programu są konferencje regionalne.

Konferencje adresowane są do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek. Obrady odbywać się będą w miastach, w których znajdują się siedziby Delegatur Kuratorium Oświaty. O konkretnym miejscy konferencji poinformujemy Państwa e-mailowo.

Kolejnym etapem będą różne formy doskonalenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi i uczniami z niepełnosprawnością i ich rodzinami.

Serdecznie zapraszamy!

 

Ramowy program konferencji 33K – Organizacja kształcenia i udzielania wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin

Otwarcie konferencji
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach
Bożena Bucka, Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością w prawie oświatowym
wykład Ewa Fiedziukiewicz, ROM-E Metis w Katowicach

Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole, placówce – kształcenie, rewalidacja, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wykład Małgorzata Spendel, ROM-E Metis w Katowicach

Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością w rodzinie – wsparcie i pomoc dla rodziców
wykład Mirosława Bochner, ROM-E Metis w Katowicach

Podsumowanie obrad, zakończenie konferencji

 

Harmonogram planowanych konferencji regionalnych 33K – Organizacja kształcenia i udzielania wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin

 

Uwaga: szczegółową informację dotyczącą miejsca obrad otrzymacie Państwo na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Małgorzata Spendel, Ewa Fiedziukiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail: /

Opublikowano 22 sierpnia 2016
Zmieniono 3 stycznia 2017
Zarchiwizowano 15 lutego 2017
Wróć