Logo: Pomaganie łączy

 

Forma kształcenia nauczycieli

Adresaci

Tematyka z zakresu reformy edukacji

Terminy i godz. spotkań

Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych 31D

dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Aktualne przepisy prawa oświatowego, standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej, konstruowanie opinii i orzeczeń – diagnoza funkcjonalna ICF, podstawy prawne wydawania opinii i orzeczeń przez poradnię, ochrona danych osobowych, finansowanie poradnictwa, współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,5883/

21 września,
16 listopada 2017 r.,
18 stycznia,
15 marca
i 17 maja 2018 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Sieć nauczycieli i specjalistów ds. wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci i uczniów niepełnosprawnych 4D

nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek, oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek

Regulacje prawne związane z WWR oraz kształceniem specjalnym; dokumentowanie WWR, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach; komunikowanie się dziecka z otoczeniem – wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC); diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia niepełnosprawnego; ośrodki wiodące w zakresie WWR – organizacja w powiecie.

www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,5884/

4 grudnia 2017 r.,
5 marca
i 14 maja 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

Sieć nauczycieli i specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin – teren Częstochowa i powiat częstochowski 6D/2

nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek, oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek

Regulacje prawne związane z WWR oraz kształceniem specjalnym; dokumentowanie WWR, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach; komunikowanie się dziecka z otoczeniem – wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC); diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia niepełnosprawnego; ośrodki wiodące w zakresie WWR – organizacja w powiecie.

www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,5885/

27 września,
13 grudnia 2017 r.,
14 marca
i 16 maja 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

Sieć specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin – grupa Gliwice 6D

nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek, oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek

Regulacje prawne związane z WWR oraz kształceniem specjalnym; dokumentowanie WWR, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach; komunikowanie się dziecka z otoczeniem – wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC); diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia niepełnosprawnego; ośrodki wiodące w zakresie WWR – organizacja w powiecie.

www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,5859/

22 listopada 2017 r.,
21 marca
i 23 maja 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

Siec współpracy i doskonalenia dla logopedów przedszkoli, szkół i placówek 36D

nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek, oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek

Regulacje prawne związane z praca logopedy w placówkach oświatowych; dokumentowanie pracy logopedy; komunikowanie się dziecka z otoczeniem – wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC); diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia.

www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6024/

16 marca,
20 kwietnia
i 8 czerwca 2018 r.
w godz. 14:30 – 18:30

Warsztaty dla rad pedagogicznych WR

dyrektorzy przedszkoli, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

Prawo oświatowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne.

ustalany z placówką

Seminaria

dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści przedszkoli, szkół, placówek

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach. Kształcenie specjalne dzieci i uczniów.

20 listopada 2017 r.
27 listopada 2017 r.

Konferencje metodyczne

dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści przedszkoli, szkół, placówek

Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach. Konstruowanie opinii i orzeczeń w poradni psychologiczno-pedagogicznej

ustalany z organizatorem

Konferencje metodyczne, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz szkolenia dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

dyrektorzy i nauczyciele poradni

Konstruowanie opinii i orzeczeń; diagnoza funkcjonalna; wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek; edukacja włączająca.

ustalany z organizatorem

Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji

rodzice dzieci i uczniów, specjaliści, nauczyciele

Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach.

 

ustalany z organizatorem

Opublikowano 26 marca 2018
Zarchiwizowano 8 czerwca 2018
Wróć