Logo: odurzeNIE

odurzeNIE – nadużywanie przez młodzież leków
bez recepty

 

Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji bezpłatnej konferencji naukowo-metodycznej poświęconej problemowi używania przez młodzież leków bez recept w celach pozamedycznych.

O ile łatwo jest walczyć z (nad)używaniem substancji ogólnie uznawanych za szkodliwe i/lub nielegalne, to problem staje się poważniejszy w przypadku substancji powszechnie uznawanych za dozwolone, co więcej, w uzasadnionych sytuacjach pomocnych dla zdrowia. Tak jest w przypadku leków bez recept (OTC), które coraz częściej używane są przez młodzież w celach odurzania się.

Problem stał się na tyle poważny, że skutkował nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co ma ograniczyć możliwość zakupu dostępnych bez recepty produktów leczniczych zawierających substancje psychoaktywne.

W ramach konferencji przedstawiony zostanie problem pozamedycznego używania leków przez młodzież oraz jego konsekwencje medyczne i psychologiczne.

 

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pielęgniarek medycyny szkolnej wszystkich typów szkół i placówek, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rodziców.

 

Termin:

1 października 2015 r. (czwartek)

Miejsce:

Sala Sejmu Śląskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice, ul. Ligonia 46

 

Organizatorzy:

 • Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • PASMI Polski Związek Producentów Leków bez Recepty
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

 

Program konferencji

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 16:00 Sesja wykładowa

 • Otwarcie konferencji: Ireneusz Ryszkiel – Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach,
 • Substancje o działaniu psychoaktywnym w lekach. Wykorzystywanie pozamedyczne leków przez młodzież
  Ewa Jankowska – Prezes Zarządu PASMI
 • Konsekwencje pozamedycznego zażywania leków przez dzieci i młodzież
  dr Tomasz J. Kłopotowski –
  Ordynator Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, specjalista toksykologii klinicznej, Wojewódzki Konsultant ds. Toksykologii Klinicznej
 • Leki – zażywam nie biorę
  Maria Siwek, pedagog, specjalista terapii uzależnień, edukator Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, oddział Katowice
 • Dyskusja i podsumowanie

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W przypadku rejestracji online system automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 1 października 2015 r.

 

Kontakt z organizatorami:

Ilona Wilczyńska-Pitura
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
tel.: 32 207 77 57
e-mail:

Katarzyna Niemotko
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Barbara Dobias-Mola
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

 

Organizatorzy:

Śląski Urząd Wojewódzki

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Logo: Śląskie.

PASMI, Polski Związek Producentów Leków bez Recepty

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Opublikowano 14 września 2015
Zarchiwizowano 1 października 2015
Wróć