Konferencja adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli wszystkich przedmiotów i  wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarzy, regionalistów i  wszystkich zainteresowanych.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w 13. edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. Katowice rozwijają skrzydła w tym roku poświęconej uzyskaniu przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Katowice są pierwszym w historii miastem z Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało ten tytuł. Instytucją przyznającą jest Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii.

W uznaniu osiągnięć i potencjału Katowic, Uniwersytetu Śląskiego oraz innych katowickich uczelni, i ich roli w  transformacji regionu i poprawy jakości życia mieszkańców, w  Katowicach w czerwcu 2024 r. zostanie zorganizowana największa w Europie konferencja EuroScience Open Forum 2024 (ESOF2024). Ta edycja będzie poświęcona interdyscyplinarnej i przekrojowej debacie na temat kultury naukowej, badań naukowych i innowacji, dla społeczeństwa i ze społeczeństwem.

Zaszczytne wyróżnienie jest szansą, aby pozyskać środki na  badania i inwestycje, podnieść jakość kształcenia, umocnić związki śląskich uczelni z nauką światową, a także uczynić z  nauki i edukacji wyższej fundament rozwoju miast akademickich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i regionu.

Aby lepiej sprostać tym zadaniom, siedem uczelni publicznych, mających swoje siedziby w Katowicach, nawiązało partnerstwo strategiczne pod nazwą Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki.

W skład Konsorcjum wchodzą: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

Strategicznym partnerem konsorcjum jest Miasto Katowice.

W trakcie konferencji dowiemy się jaka była droga do  tego sukcesu i jakie on stwarza szanse dla rozwoju uczelni i  miasta. Ponadto wszystkie uczelnie będące członkami Konsorcjum przedstawią informacje dotyczące upowszechniania i  popularyzacji nauki oraz unikalnej oferty naukowo-dydaktycznej dla szkół, inspirującej uczniów – przyszłych studentów do  wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Jej celem jest także wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń.

Tematyka konferencji wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, w szczególności w  obszarze działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i  założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać.

Ignacy Jan Paderewski

 

Termin: 21 września 2023 r.

Czas: 14:00 – 17:00

Miejsce: konferencja online na platformie ClickMeeting

Program konferencji:

14:00 Uroczyste otwarcie konferencji – Bożena Bucka – Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

14:10 – 14:30 Katowice naukowe z natury - Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice

14:30 – 14:50 Korzenie szkolnictwa średniego w  Katowicach – Teresa Baranowska

14:50 – 15:30 – Katowickie Alma Mater- część I

  • Europejskie Miasto Nauki na  Uniwersytecie Śląskim - Izabela Staszewska-Ferens – Dyrektor Uniwersytetu Otwartego, Sylwia Ledwoch – Kierownik Biura Działalności Studenckiej UŚ, Monika Bazan – Kierownik Biura Kandydata i Absolwenta
  • Kształcenie w nowym formacie na Politechnice Śląskiej – Joanna Szabłowska, Magdalena Pawlaczek – przedstawicielki Centrum Promocji i Komunikacji Politechniki Śląskiej

15:30 – 15:40 Przerwa z ilustracją muzyczną

15:40 – 16:45 – Katowickie Alma Mater - część II

  • uniwerSUM możliwości – oferta kształcenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Michał Henke – Kierownik Działu Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Zainwestuj w swoją przyszłość – wybierz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – prof. dr  hab. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i  Współpracy Międzynarodowej
  • Edukacyjna oferta Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - Karolina FrączekOskar Kozikiewicz – przedstawiciele Biura ds. Działu Promocji i Sportu
  • Sztuka i design z Katowic – kształcenie w  Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – dr hab. Judyta Bernaś - Dziekan Wydziału Artystycznego i dr Marta Więckowska – Dziekan Wydziału Projektowego

16:45 – 17:00 Jak efektywne doradztwo zawodowe może wspierać edukację? – Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Kontakt z organizatorem:

Sonia Gogulla
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 25 sierpnia 2023
Wróć