W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w IX edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł – w tym roku poświęconej 100-leciu Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarzy, regionalistów i wszystkich zainteresowanych.

Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego – głosi przyjęta 20 lipca 2018 r. przez Sejm RP Uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Wyrażano w niej wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość.

W uchwale podkreślono, że Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami w historii Śląska i historii Polski.
Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała.
Fragment Uchwały Sejmu RP na podstawie depeszy PAP

 

Tematyka konferencji wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, w szczególności w obszarze wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Podczas konferencji wysłuchają Państwo wykładów poruszających różne aspekty historii powstań śląskich oraz zapoznają się z ofertą edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowego Biura Edukacji w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Siemianowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Konferencja będzie połączona z możliwością bezpłatnego zwiedzania Sztolni Królowej Luizy przy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Ojczyzna powstała ze zrośnięcia się wielu ojcowizn.
Paweł Jasienica

Termin: 19 września 2019 r. (czwartek)

Miejsce: Sztolnia Królowa Luiza, Łaźnia Łańcuszkowa, Zabrze, ul. Wolności 408

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

Program konferencji

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 14:15 Część pierwsza

  • Wykład inauguracyjny:Powstania śląskie w 100-lecie wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego – Zbigniew Gołasz – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach
  • Inicjatywy edukacyjne IPN związane z 100. rocznicą powstań śląskich – Angelika Blinda – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach
  • Występ Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 16:00 Część druga

  • Zrozumieć powstania – oferta edukacyjna Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – Halina Bieda – Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
  • Na rozdrożu... Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań i plebiscytu – dr Joanna Lusek – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
  • #powstaniaśląskie #edukacja: Powstania Śląskie jako element oferty edukacyjnej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu – Mateusz Nowaczyński – Pracownik działu ruchu turystycznego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza przy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 19 września 2019 r.

Kontakt z organizatorami:

Sonia Gogulla, Gabriela Wawrzynek
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: lub

 

Opublikowano 7 sierpnia 2019
Zarchiwizowano 19 września 2019
Wróć