Dobre Anioły 1999-2009

 

W dniu 24 września 2009 r. odbyła się dziesiąta edycja konferencji Promocji Zdrowia i Profilaktyki HIV/AIDS: "Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia", a wraz z konferencją obchody Jubileuszu 10-lecia powstania Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Zagadnienie promocji zdrowia, które towarzyszy nam od 10 lat w postaci corocznie organizowanych konferencji było dobrym kontekstem do rozważań nt. działalności ROM-E Metis w zakresie promowania nie tylko idei prozdrowotnych, ale także psychoedukacyjnych i psychospołecznych. W trakcie obchodów jubileuszu została zaprezentowana historia powstania ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnopolskich i wojewódzkich programów edukacyjnych, m.in. takich jak:

  • Tworzenie bezpieczniej przyjaznej szkoły,
  • Rozwijanie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
  • Wojewódzki program skutecznej edukacji wczesnoszkolnej dzieci,
  • Regionalny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci,
  • Profilaktyka Dysleksji Rozwojowej,
  • Interwencja kryzysowa;

jak również zakres współpracy z wybitnymi specjalistami i innymi instytucjami edukacyjnymi.

 

Na szczególną uwagę zasługiwała część poświęcona "Dobrym Aniołom", czyli wyróżnieniom nadanym osobom, które w szczególny sposób okazywały przez te 10 lat istnienia placówki swoją pomoc, wsparcie, życzliwość, czy też merytoryczne wsparcie.

 

Część konferencyjna

Część jubileuszowa

Historia ROM-E Metis w liczbach...

2  budynki
5  pracowni
51  pracowników /dobrych aniołów/
9  miejsc parkingowych
1 865  nauczycieli, którzy skorzystali z oferty wakacyjnej i feryjnej
94  okna na świat
15  blondynek
8  facetów
67 758  przeszkolonych klientów /przez 10 lat/
6 699  przeprowadzonych szkoleń
1 170  szkół, w których byliśmy
3  zaprzyjaźnionych policjantów
53  przeprowadzone konferencje
1  pracownik w szkłach kontaktowych
76  zagranicznych gości
1 000  pomysłów
10  LAT istnienia
60  dzieci
14  kotów
16  psów
168,75  cm średniego wzrostu wszystkich pracowników
72,47  kg średniej wagi wszystkich pracowników
3 357 944  osób, które odwiedziły stronę Metis
927  Książek w bibliotece
20  osób w okularach
24 000  litrów wypitej kawy
51 438  rąk, które uścisnęliśmy
88  przeprowadzonych kursów kwalifikacyjnych
53  zrealizowane konferencje
10 059  uczestników konferencji
17 211  osób, przeszkolonych w roku szkolnym 2008/2009
10  współpracujących doradców metodycznych
40  cm różnicy między najwyższym i najniższym pracownikiem
27  drozdów na Drozdów
 przyjaciół

Gdyby wszyscy nasi klienci wzięli się za ręce,
to ostatnia osoba znalazłaby się na...
Krupówkach w Zakopanem.

 

Listy gratulacyjne

Opublikowano 6 października 2009
Zarchiwizowano 23 grudnia 2009
Wróć