Informacja dla szkół ubiegających się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (ścieżka A) lub Certyfikat II stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka B)

W załączeniu publikujemy arkusze zbiorcze oraz raporty z autoewaluacji w zakresie wszystkich pięciu standardów w formacie programu MS Word – do pobrania i wypełnienia.
Uwaga! W standardzie czwartym nie ma arkusza zbiorczego.

Opublikowano 8 maja 2008
Zmieniono 31 maja 2012
Zarchiwizowano 23 sierpnia 2016
Wróć