Zdrowie:

 • fizyczne,
 • psychiczne,
 • społeczne,
 • duchowe.

 

Adresaci działań:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • pracownicy szkoły nie będący nauczycielami,
 • rodzice,
 • społeczność lokalna.

 

Przykładowe obszary edukacji zdrowotnej:

 • Profilaktyka uzależnień (tytoń, alkohol, narkotyki),
 • Zdrowe odżywianie się, prawidłowa dieta,
 • Aktywność fizyczna,
 • Kobiety – mężczyźni – równouprawnienie, problematyka gender
 • Profilaktyka HIV/AIDS,
 • Pokojowe rozwiązywanie konfliktów,
 • Ochrona środowiska,
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

ETAPY PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI – SCHEMAT

Przesłanie zgłoszenia

Okres przygotowawczy
6 m.
Okres kandydacki
1 rok
Przyjęcie szkoły/placówki do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie -
Wręczenie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Do wyboru ścieżka A, B lub ścieżka C

3 lata
Ścieżka A
Krajowy Certyfikat
Szkoła Promująca Zdrowie
(5 lat)

3 lata
Ścieżka B
Certyfikat 2. stopnia
Śląskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie
3 lata
Krajowy Certyfikat
Szkoła Promująca Zdrowie
(5 lat)

3 lata
Ścieżka C
Prolongata Certyfikatu
Śląskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie
(3 lata)

ETAPY PRACY

 1. Diagnoza wstępna stopnia zadowolenia ze szkoły uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 2. Wybór problemu priorytetowego/problemów priorytetowych, opracowanie celu priorytetowego/celów priorytetowych w oparciu o diagnozę.
 3. Napisanie autorskiego programu promocji zdrowia – na 3 lub 5 lat – wokół problemu priorytetowego/problemów priorytetowych, celu priorytetowego/celów priorytetowych.
 4. Realizacja programu:

  I rok:

  • opracowanie szczegółowego planu działań – w oparciu o program
  • realizacja ww.
  • ewaluacja działań
  • raport

  II rok:

  • opracowanie szczegółowego planu działań – w oparciu o program
  • realizacja ww.
  • ewaluacja działań
  • raport

  III rok:

  • opracowanie szczegółowego planu działań – w oparciu o program
  • realizacja ww.
  • ewaluacja działań
  • raport

  IV i V rok analogicznie

 5. Po 3. lub 5. latach ewaluacja końcowa
 6. W oparciu o ewaluację napisanie i realizacja nowego 3. lub 5. letniego programu promocji zdrowia
Opublikowano 14 listopada 2007
Zmieniono 9 listopada 2010
Zarchiwizowano 23 sierpnia 2016
Wróć