Publikujemy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie to stanowi podstawę prawną programów z zakresu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w ramach projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

W załączeniu:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pobierz...
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pobierz...
  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów pobierz...
  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających pobierz...
Opublikowano 15 października 2007
Zarchiwizowano 14 listopada 2007
Wróć