Zapraszamy na seminaria w ramach

Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

"W drodze na rynek pracy - spotkania z pracodawcami.
Zawody medyczne w szkole policealnej"

organizowane we współpracy
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

 

Kolejne z cyklu seminariów dla doradców zawodowych, podczas których w rozmowach z pracodawcami poruszamy tematy, związane z planowaniem ścieżki kariery i  wyzwaniami, jakie stawia przed młodymi ludźmi rynek pracy. Spotykamy się z pracodawcami, czyli tymi, którzy są najbliżej rynku pracy, ale też dyrektorami i nauczycielami ze szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach i szkół policealnych. Wspólnie zastanawiamy się, jak rozmawiać z uczniami na temat planowania kariery, kompetencji niezbędnych w różnych zawodach i wymagań rynku pracy.

Tym razem chcemy przybliżyć świat wybranych zawodów medycznych oraz możliwości kształcenia w szkole policealnej.

Program spotkań:

  • prezentacja zawodów: technik elektroradiologii, technik masażysta, podolog, terapeuta zajęciowy (spotkanie pierwsze), technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej (spotkanie drugie),
  • charakterystyka kwalifikacji w ww. zawodach oraz środowisk pracy,
  • jakich pracowników potrzebuje branża medyczna, czyli specyficzne predyspozycje do wykonywania ww. zawodów,
  • możliwości, jakie daje nauka w szkole policealnej,
  • wywiady z pracodawcami i przedstawicielami zawodów – o  możliwościach i wyzwaniach rynku pracy oraz oczekiwaniach pracodawców wobec młodych pracowników,

Prowadzący: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Jolanta Niewińska, Katarzyna Wilk oraz nauczyciele i pracodawcy współpracujący z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Terminy:

8 kwietnia 2024 r. w godz. 15:30 – 17:45 (kod 39S/O/I/1)

24 kwietnia 2024 r. w godzinach 15:30 – 17:45 (kod 39S/O/I/2)

Liczba godzin: każde z seminariów trwa 3  godziny dydaktyczne

Miejsce: online na  platformie Zoom

Koszt udziału: bezpłatne

O udziale w szkoleniu decyduje zgłoszenie się online:

Seminarium 8 kwietnia 2024 r.

Seminarium 24 kwietnia 2024 r.

 

Koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Jolanta Niewińska

Katarzyna Wilk

Opublikowano 20 marca 2024
Wróć