Konferencja we współpracy w Publiczną Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w  Lublińcu pod patronatem Starosty Powiatowego.

Logo: Ochotnicze Hufce Pracy

Adresaci: konferencja adresowana jest dla dyrektorów nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.

Termin: 3 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Lublińcu, Plac Konrada Mańki 9

 

Zapraszamy na konferencję. W ubiegłym 2023 roku rozpoczęliśmy kampanię społeczną "Włączamy się – uczniowie z SPE. Autyzm 2.0" mającą na celu podkreślenie, że edukacyjno-informacyjny charakter tego przedsięwzięcia ma na celu uczłowieczenie specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym spektrum autyzmu.

Chcemy, aby w każdym człowieku zobaczyć najpierw osobę, a  potem jego nienormatywność. Ułatwiać ludziom z SPE codzienne funkcjonowanie, albo... przynajmniej nie utrudniać im  życia.

Miniony rok – spotkania, seminaria i konferencje obfitowały w wykłady i warsztaty – rzetelną pracę, a w konsekwencji mnogość podziękowań i ciepłych słów za  poruszenie tematów "nieszablonowych", za wartość merytoryczną wystąpień specjalistów – konsultantów ROM-E "Metis" i zaproszonych gości.

Przed nami kolejny pracowity okres. Już niedługo 2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, to dobry moment do  rozpoczęcia kolejnego roku edukowania społeczeństwa, poszerzania wiedzy o uczniach z SPE i autyzmie.

Z ogromną radością zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców i rodziców, a także wszystkich zainteresowanych tematyką uczniów z SPE oraz spektrum autyzmu na nasze najbliższe konferencje.

Program konferencji:

9:15 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30

Rozpoczęcie konferencji

Dyrektor ROM-E Metis w  Katowicach
Dyrektor PPPP Lublińcu, zaproszeni goście

Rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie "Autyzm – by wiedzieć więcej"

10:30 – 11:15

Funkcjonowanie nastolatka w spektrum w szkole i w domu

Stanisława Stus - absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach na  Wydziale Historii, w specjalności nauczycielskiej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji i  wczesnego wspomagania uczniów z autyzmem, integracji sensorycznej

11:15 – 12:00

Pomagamy budować relacje młodzieży w spektrum autyzmu

Katarzyna Wojtas - psycholog Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

12:00 – 12:30

Przerwa

12:30 – 12:45

Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w  Lublińcu

12:45 – 13:30

Stoję przed wyborem - jak wspierać ucznia w spektrum autyzmu i ZA w wyborze drogi edukacyjno – zawodowej okiem doradcy zawodowego

Jolanta Niewińska nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

13:30 – 13:55

Przykłady dobrych praktyk w pracy z nastolatkiem w OHP

Anna Weber – doradczyni zawodowa Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lublińcu

13:55 – 14:00

Podsumowanie konferencji

 

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

O prelegentach:

Katarzyna Wojtas
Jestem psychologiem. Ukończyłam również 3-letnie studia pedagogiczne. Jestem również w trakcie 5-letniego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Od 5  lat pracuję z osobami rozwijającymi się w spektrum autyzmu - prowadzę terapię, konsultacje dla rodziców, zajmuję się również procesem diagnostycznym. Pracuję jako psycholog w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu i  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach. Współpracuję ze  Stowarzyszeniem Mary i Max od lat zajmującym się wspieraniem osób rozwijających się w spektrum autyzmu. Prowadzę również swój gabinet.
Prywatnie jestem zwolenniczką zdrowego i  sportowego trybu życia jednocześnie kochającą jeść.

Stanisława Stus
Magister z przygotowaniem pedagogicznym, doradca metodyczny kształcenia specjalnego kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kursy doskonalące: rewalidacja indywidualna, andragogika, diagnoza umiejętności funkcjonalnych i konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, optymalizacja kształcenia specjalnego w  zreformowanej szkole dla uczniów upośledzonych umysłowo, wczesne wspomaganie, podstawy integracji sensorycznej, praca z  uczniem z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi szkolenia z  zakresu diagnozowania i konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie szkoleń według własnych programów w zakresie metod aktywizujących w kształceniu specjalnym, wybranych metod wspomagających rozwój dziecka w  wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi, dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia niepełnoprawnego

Jolanta Niewińska – nauczyciel-konsultant

Pedagog społeczno-opiekuńczy, doradca zawodowy – praktyk z doświadczeniem prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery dla gimnazjalistów oraz licealistów, absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiadająca również kwalifikacje terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga oraz terapeuty integracji sensorycznej.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego oraz nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Wspiera nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i programów promocji zdrowia psychicznego.

Anna Weber
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Pracuje od 2007 roku na  stanowisku doradczyni zawodowej w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lublińcu. Autorka ciekawych tekstów i publikacji zamieszczanych na portalu dokariery.pl. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów, podnoszących kompetencje zawodowe. Inicjatorka i organizatorka spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Zainteresowania: literatura historyczna i obyczajowa, kino sensacyjne, muzyka pop.

Opublikowano 5 marca 2024
Zmieniono 6 marca 2024
Wróć