Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza na konferencję pt. Profilaktyka zachowań problemowych w szkole – perspektywa praktyczna, naukowa i samorządowa, która odbędzie się 11 kwietnia 2024 r.

Miejsce: online na platformie ClickMeeting.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji dotyczącej oddziaływań profilaktycznych skupiających się na wspieraniu, wskazywaniu (w oparciu o diagnozę potrzeb) i kształtowaniu umiejętności sprzyjających dobrostanowi i konstruktywnym wyborom młodych ludzi.

Będziemy mieli zaszczyt gościć u nas specjalistów i  praktyków zajmujących się profilaktycznymi oddziaływaniami na  rzecz dzieci i młodzieży. Konferencja będzie doskonałą okazją do sprawdzenia, co nowego we współczesnej profilaktyce, na co warto zwrócić uwagę, w co zainwestować energię, aby skutecznie zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży we współczesnym świecie określanym jako VUCA (zmienny, złożony, niepewny i  niejednoznaczny).

Konferencja jest wstępem do planowanych spotkań seminaryjnych online przybliżających Państwu specyfikę rekomendowanych programów profilaktycznych. Ich dokładny opis znajdziecie Państwo na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom https://programyrekomendowane.pl/. Seminaria w formule online poprowadzą trenerzy wybranych rekomendowanych programów. Terminy będą sukcesywnie udostępniane na naszej stronie internetowej w zakładce oferta.

Zapraszamy serdecznie!

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

Bożena Bucka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

10:15 – 11:00

Standardy profilaktyki pozytywnej w kontekście zachowań problemowych dzieci i młodzieży

Macander Dorota, psycholog, trenerka rekomendowanych programów profilaktycznych

11:00 – 11:45

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole – co decyduje o jego skuteczności i realnym wpływie na klimat szkoły

Aleksandra Boruta-Król – konsultantka Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

11:45 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:45

Współczesna profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – perspektywa naukowca i praktyka

dr Grzegorz Głupczyk – Wydział Nauk Społecznych UŚ, Katowice

12:45 – 13:30

Oddziaływania profilaktyczne jako ważne narzędzie wspierające dobrostan społeczności szkolnej – z praktyki zaangażowanego samorządowca

Małgorzata Mokrosz – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Radlin

13:30 – 13:45

Podsumowanie Konferencji i zaproszenie do  udziału w seminariach dot. wybranych profilaktycznych programów rekomendowanych

Anna Pawłowska – konsultantka Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Anna Pawłowska, Aleksandra Boruta-Król
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116 / 138
e-mail: /

 

O prowadzących:

Dorota Macander – psycholog, trener warsztatu psychologicznego oraz kilku rekomendowanych programów profilaktycznych, między innymi: "Szkoła dla Rodziców i  Wychowawców", Unplugged", "Szkolna interwencja profilaktyczna". Przez wiele lat kierowała Wydziałem Wychowania i  Profilaktyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Autorka i  współautorka programów szkoleniowych, a także publikacji dotyczących wychowania i profilaktyki ryzykownych/problemowych zachowań dzieci i młodzieży. Współautorka ogólnopolskiego Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i  promocji zdrowia psychicznego.

Aleksandra Boruta-Król – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – UŚ, Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe) WSNoZ, Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i  edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera (studia podyplomowe) WSNoZ, Pedagogika szkolna – diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego (studia podyplomowe) UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny WOM Rybnik. Posiada 23 letnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych typach szkół. Wspiera nauczycieli i  wychowawców w prowadzeniu działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szeroko rozumianej profilaktyki oraz kształcenia specjalnego uczniów w szkole. Szkolenia w  obszarach: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, aspekty prawne prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego uczniów (IPET, WOPFU) dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i  psychologów, wsparcie pedagogów i psychologów w sprawach związanych z ich pracą.

Grzegorz Głupczyk – pracownik naukowy, społecznik, mediator i edukator z  Rybnika. Człowiek zakochany w trzecim sektorze, fundator i prezes zarządu Fundacji DOBROstka, członek Stowarzyszenia "17-tka" i Stowarzyszenia Razem Lepiej. Współzałożyciel ogólnopolskiej Federacji Organizacji Streetworkerskich. Naukowo – jako adiunkt na Uniwersytecie Śląskim – pracuje nad systemowymi koncepcjami w obszarze profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym. Samorządowo działa – jako przewodniczący zarządu – w Radzie Dzielnicy Boguszowice Osiedle z Rybnika. Jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Rybniku. Wspiera – jako mentor i trener - osoby, instytucje i organizacje. W swojej pracy interesuje się działalnością na rzecz młodzieży i młodych dorosłych; rozwojem mediacji i idei sprawiedliwości naprawczej oraz działalnością na rzecz społeczności lokalnych.

Małgorzata Mokrosz – nauczyciel z 30 - letnim stażem pracy, w tym 13 lat pełniąca obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Radlinie. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie w zakresie Administracji Publicznej. Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w  Radlinie. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym mieście. Zaangażowana w realizację projektów edukacyjnych i społecznych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Opublikowano 23 lutego 2024
Wróć