Zapraszamy Państwa

w dniu 15 kwietnia 2024 r. na Konferencję Ruch i...uff! Troski z głów – alternatywne lekcje W-F.

  • Jak aktywność fizyczna wzmacnia dobrostan psychiczny?
  • Jak sprawić, aby nastolatek polubił aktywność fizyczną?
  • Jak pogodzić wymagania zawarte w podstawie programowej W-F z działaniami na rzecz zdrowia psychicznego?
  • Jak zwiększać frekwencję na lekcjach W-F?
  • Jak budować współpracę i dobry klimat w zespołach klasowych poprzez "teambuildingowy" (vs rywalizacyjny) sposób prowadzenia zajęć W-F?

W ostatnich czasach zaburzenia emocjonalne dzieci i  młodzieży kładą się cieniem na ich dzieciństwie i młodości ze  szczególną intensywnością. Jednocześnie aktywność fizyczna, która mogłaby stanowić świetne antidotum, niestety kuleje. Bywa, ze lekcje wychowania fizycznego są omijane szerokim łukiem przez młodzież i często (z różnych powodów) zdarza się, że szkoła zaprzepaszcza szanse na zaszczepienie "bakcyla ruchu".
Mając na uwadze powyższe, proponujemy dyrektorom szkół, wychowawców, nauczycieli – ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowania fizycznego, a także pedagogom i  psychologom szkolnym udział w naszej Konferencji "Ruch i...uff! Troski z głów – alternatywne lekcje W-F".

Zapytaliśmy ekspertów, którzy zajmują się upowszechnianiem aktywności fizycznej o ich doświadczenia i efektywne sposoby budzenia zaangażowania u dzieci i młodzieży w tę formę aktywności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się odszukać przynajmniej część odpowiedzi na kluczowe pytania i wyposażeni w tę wiedzę oraz inspirujące pomysły wkroczymy w świat dzieci z  nową energią do wspierania ich odporności psychicznej poprzez ruch.

Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem podjętym przez ROM-E Metis w ramach kampanii "Pomimo... Bądź". Celem kampanii jest wielotorowe działanie na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W  głównej mierze chodzi o wyposażenie nauczycieli, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą w niezbędną wiedzę na temat budowania odporności psychicznej i sposobów zapobiegania problemom natury emocjonalnej.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2024 r, w sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego w  Chorzowie, przy ul. Katowickiej 10 (wejście główne), w  godzinach 12:00 – 16:00. Rejestracja będzie czynna od godziny 11:00.

11.00 – 12.00 – rejestracja uczestników
12.00 – 12.15 – Powitanie uczestników
12.15 – 13.00 – „Alternatywne lekcje W-F” – Monika Pyrek, wielokrotna medalistka w skoku o tyczce Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, twórczyni wielu projektów promujących sport w ramach fundacji własnego imienia
13.00 – 13.30 – „Ruszaj się a będziesz szczęśliwszy” – Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska, konsultantki ROM-E Metis
13.30 – 14.00 – Nieobecności na lekcjach W-F a przeszkody natury emocjonalnej –perspektywa psychologa praktyka – Anna Pawłowska, konsultantka ROM-E Metis
14.00 – 14.25 – przerwa
14.25 – 15.10 – „Frekwencja na lekcjach W-F – co możemy zrobić?” – dr hab. Dorota Groffik, AWF Katowice
15.10 – 15.55 – „Motywowanie uczniów do aktywności fizycznej oraz budowanie współpracy i dobrego klimatu – teambuilding na lekcjach W-F” – Leszek Sawicki, nauczyciel SP33 i ZSE nr 1, Kraków
15.55 – 16.00 – zakończenie Konferencji
  

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

 

Kontakt z koordynatorami: Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail: lub

 

 

Informacje na temat prelegentów:

Monika Pyrek

Polska lekkoatletka, jedna z najbardziej znanych i  utytułowanych tyczkarek w naszym kraju; wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Europy, Halowych Mistrzostw Świata i Halowych Mistrzostw Europy; jej rekord w skoku o tyczce na  stadionie wynosi 4,82 m; poprawiała rekord Polski w skoku o  tyczce aż 69 razy; czterokrotnie brała udział w Igrzyskach Olimpijskich (Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012); na piąte Igrzyska (RIO 2016) pojechała jako kandydatka do Komisji Zawodniczej MKOL. Od wielu lat działa na rzecz sportowców w organizacjach sportowych – była członkiem komisji zawodniczej EA i World Athletics, a w latach 2009 – 2013 członkiem zarządu PKOL i  przewodniczącą komisji zawodniczej PKOL; do dziś pracuje w  Radzie i Komitecie zawodniczym Polskiej Agencji Antydopingowej. Po zakończeniu kariery sportowej spełnia się zawodowo w  fundacji swojego imienia, tworząc projekty promujące sport wśród dzieci i młodzieży m.in. Kinder Joy of moving Alternatywne Lekcje WF, e-platforma alternatywnelekcjewf.pl, Monika Pyrek Camp; od 6 lat prowadzi Fundusz stypendialny - Skok w marzenia, który wspiera młodych i utalentowanych sportowców; organizuje również cykl pikników i zawodów lekkoatletycznych oraz Konferencje dotyczące dwutorowej kariery sportowej – Siła Sportu; za swoją działalność na rzecz sportu w styczniu 2023 r. Fundacja została wyróżniona podczas Gali Mistrzów Sportu w kategorii Sport bez barier. Fundacja powstała z miłości do sportu i niepohamowanej chęci zarażania tą pasją wszystkich dookoła bez ograniczeń i stara się pokazać, że sport jest DOBRY NA WSZYSTKO.

 

dr hab. Dorota Groffik

Prof. AWF- kierownik Zakładu Teorii i Metodyki WF w  Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w  Katowicach; nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego i  gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta, instruktor rekreacji i  turystyki ze specjalnością fitness, instruktor aquafitness, trener II klasy piłki ręcznej, trener mentalny w sporcie; pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach; autorka i współautorka ponad stu pięćdziesięciu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym w obszarze badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych; realizator grantów międzynarodowych w obszarze aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem roli szkoły w przygotowaniu uczniów do podejmowania całożyciowej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia; współautorka rekomendacji szkolnej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; współautorka aktualnej podstawy programowej z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej; kierownik projektu POWER 3.1 "Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach" (2019 – 2022); ekspert MEiN w programie "Aktywny powrót do szkoły – WFzAWF" oraz "Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości – WFzAWF" (2021-nadal).

 

Leszek Sawicki

Nauczyciel Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 33  w Krakowie oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie; trener piłki nożnej z licencją UEFA.; instruktor koszykówki oraz lekkiej atletyki; prelegent na szkoleniach z zakresu wychowania fizycznego, piłki nożnej i sportu; uczestnik licznych konferencji szkoleniowych w zakresie wychowania fizycznego i treningu sportowego; autor publikacji szkoleniowych i metodycznych w czasopismach: "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" oraz "Asystent Trenera"; odbywał staże szkoleniowe w drużynach: Wisła Kraków, Wisła Kraków II, Garbarnia Kraków, Inter Mediolan oraz Akademia Wisły Kraków (piłka nożna) oraz w drużynach: Korona Handball Kielce, SPR Olkusz (piłka ręczna).

Beata Łęcka – nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Szkolna psychologia defektologiczna – Uniwersytet Warszawski (studia podyplomowe). Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z "Polskiego Instytutu Ericksonowskiego" w Łodzi, "Instytutu Gestalt" w Krakowie"," "Laboratorium""Psychoedukacji" i Ośrodka "Synapsis" w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. "Pittsburgh International Children and Families Institute" – USA, Uniwersytet "Fontys"w Tilburgu – Holandia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce" (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej, terapii i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności korzystania z własnego potencjału w pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W pracy terapeutycznej szeroko stosuje metody pracy z ciałem (m.in. w sytuacjach trudnych, na podłożu przeciążenia stresem) oraz wspierania dziecka w rozwoju i w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich). W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.

Anna Pawłowska – nauczyciel-konsultant

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami WSB w Chorzowie, podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Metrum, Katowice). Psycholog-praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania). Doradca zawodowy. Ekspert Edukacji MEN.

Dwudziestoletni staż pracy, z bogatym doświadczeniem w zakresie pomocy psychologicznej i psychoedukacji młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną w modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia z obszaru komunikacji, budowania relacji, profilaktyki zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej i konsultacyjnej kieruje się zasadą podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach wskazującą, że to "klient jest ekspertem własnego życia".

Główne obszary pracy: zagadnienia związane z kształtowaniem i rozwijaniem dobrostanu psychicznego młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli. W podejmowanych działaniach edukacyjnych i terapeutycznych zwraca szczególną uwagę na kontekst relacyjny oraz zasoby. Edukacja i jej wpływ na dobrostan psychiczny młodych a w przyszłości dorosłych ludzi zajmuje ważne miejsce w podejmowanych przez nią wyzwaniach zawodowych.

Krystyna Szczęsna-Witkowska – nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji, pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu kryzysu rozwodowego, Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla nauczycieli, treningi w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo; trenerka programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej"; współautorka programu "Mógoki. Jak pracować z dziećmi nad wytrwałością".

Opublikowano 7 lutego 2024
Zmieniono 26 marca 2024
Zarchiwizowano 15 kwietnia 2024
Wróć