Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w cyklu szkoleń pt. Retoryka w pigułce.

Cykl składa się z trzech części. Pierwsza jest wprowadzeniem do retoryki, druga rozwinięciem tematyki dla nauczycieli szkól podstawowych, a trzecia dla szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie pierwsze. Retoryka a gatunki literackie w edukacji polonistycznej, historycznej i kulturowej – 11S/O/I.

Termin: 23 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 19:00
20 lutego 2024 r. (wtorek) w godz. 17:00 – 19:00

Miejsce: platforma ClickMeeting (szkolenie online)

Koszt: udział w seminarium jest nieodpłatny dla uczestników

 

Podczas seminarium uczestnik/uczestniczka:

  • pozna zapisy podstawy programowej (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe) w zakresie retoryki i  gatunków literackich;
  • otrzyma wykład "retoryka w pigułce" wraz z  praktycznymi ćwiczeniami m. in. zwiększającymi kreatywność i uważność, które można wykorzystać w dydaktyce szkolnej;
  • zapozna się z najnowszymi trendami badawczymi w  zakresie retoryki oraz genologii (nauki i gatunkach literackich);
  • dowie się, jak wykorzystywać teksty kultury masowej (np. piosenki) w edukacji.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 7.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

 

Spotkanie drugie – dla nauczycieli szkół podstawowych: Treści klasyczne w edukacji polonistycznej i  kulturowej szkoły podstawowej – 11S/O/II.

Termin: 5 marca 2024 r. (wtorek) w godz. 17:00 – 19:00

W części dotyczącej programu szkół podstawowych m.in prezentacja podręcznika łaciny dla uczniów kl. I - III. Autor: Beata Gaj, Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński. Warszawa 2016, Wydawnictwo UKSW.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 11.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

 

Spotkanie trzecie – dla nauczycieli szkół średnich: Treści klasyczne w edukacji polonistycznej i kulturowej szkoły ponadpodstawowej – 11S/O/III.

Termin: 7 marca 2024 r. (wtorek) w godz. 17:00 – 19:00

W części dotyczącej szkół ponadpodstawowych nacisk zostanie położony na treści maturalne, ale także na analizę i asocjacje niestandardowe także porównawcze względem edukacji w krajach zachodnich, USA oraz słowiańskich.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 15.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

 

O prowadzącej:

Dr hab. prof. ucz. Beata Gaj – filolożka polska i klasyczna, specjalizująca się w literaturoznawstwie (zwłaszcza greckim i łacińskim), neolatynistyce, historii starożytnej, historii Śląska; tłumaczka, nauczyciel akademicki, związana z uniwersytetami w Warszawie, Katowicach i Opolu, autorka i redaktorka 15 monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów w pismach polskich zagranicznych, wiceprezes Stowarzyszenia Neolatynistów Słowiańskich z siedzibą w  Bratysławie.

W 2003 roku po uzyskaniu stopnia doktora z zakresu retoryki dyscyplina literaturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim związała się z Uniwersytetem Opolskim (adiunkt w Katedrze Cywilizacji Śródziemnomorskiej Instytutu Historii). W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w  zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy nt. Ślązaczka. Pomiędzy rustica grossa i Pallas Silesiae - portret kobiety w literaturze łacińskiego Śląska. Od roku 2014 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w  Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury Greckiej i  Łacińskiej) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, prowadząc badania literaturoznawcze, genologiczne i  retoryczne.

Członkini Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Jest członkinią najstarszego polskiego towarzystwa naukowego: Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Działa także w  Polskim Towarzystwie Retorycznym oraz Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział w Katowicach. Współpracowała również z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz z Wolfson College w Cambridge i z The Ioannou Centre For Classical and Byzantine Studies w Oxford oraz obecnie z Seminar für Griechische und Lateinische Philologie der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit w Universität Zürich.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: lub

Opublikowano 14 listopada 2023
Zmieniono 21 listopada 2023
Wróć