Loga organizatorów – Śląskie i Metis

Zapraszamy Państwa w dniu 5 października 2023 r. na konferencję "Od bezradności do zaradczości czyli o wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży".

Wydarzenie jest inicjatywą p. Urszuli Koszutskiej wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego oraz p. Bożeny Buckiej dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach przy współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej.

Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem w obszarze wspierania zdrowia psychicznego i zapobiegania problemom natury psychicznej dzieci i młodzieży. Ma na celu przybliżenie sposobów budowania wytrwałości u dzieci i młodzieży oraz kształtowania odpornej emocjonalnie jednostki.

Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest w obecnych czasach zadaniem priorytetowym, w związku z tym działania podjęte przez dorosłych (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów) powinny wspierać kondycję psychiczną dzieci i  młodzieży.

Mamy nadzieję zainspirować Państwa do poszukiwania efektywnych sposobów budowania u uczniów poczucia sprawstwa i  radzenia sobie z wyzwaniami.

 

Konferencja odbędzie się w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 33

 

Agenda konferencji:

13:00 – 13:15 Rozpoczęcie konferencji

p. Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku województwa Śląskiego

13:15 – 13:45 Co to jest mindset? O wytrwałości i  zdrowiu psychicznym

Krystyna Szczęsna Witkowska psycholog, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach

13:45 – 14:15 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – o  budowaniu odporności psychicznej

Beata Łęcka, psycholog, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach

14:15 – 14:45 Profilaktyka zaburzeń depresyjnych i  uzależnień behawioralnych

Katarzyna Buczyńska - psycholog, trener, psychoterapeuta, Katarzyna Gębska - psycholog, pracownice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Rudzie Śląskiej

14:45 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Bożena Bucka dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Opublikowano 15 września 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć