XXII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych:

"Widzę-czuję-reaguję. O budowaniu sprawczości oraz siły u dzieci i  dorosłych"

Konferencja wyjazdowa
Miejsce: Hotel "Jaskółka" w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
28 – 29  września 2023 r.

Szanowni Państwo!

Tegoroczny temat konferencji koncentruje się wokół odporności i sił naszych uczniów i wychowanków. Chcemy wspólnie z Państwem poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób budować i wykorzystywać zasoby tkwiące w naszych dzieciach, wzmacniać je i pomóc im z nich korzystać. Zastanowimy się czy obecność rodzica i opiekuna wpływa na to, czy dziecko radzi sobie lepiej w życiu, szczególnie kiedy znajduje się w sytuacji kryzysów związanych z chorobą, utratą czy dłuższym odosobnieniem.

Ponadto dowiemy się jak znaleźć sposób na dotarcie do dzieci specyficznych, jakimi są dzieci z większą wrażliwością sensoryczną.

W tym roku zaplanowałyśmy jedną sesję wykładową i jedną warsztatową. Dyrektorów szkół i placówek tradycyjnie zapraszamy na seminarium o tematyce prawnej.

Plan konferencji

Dzień I - 28 września 2023 r.

12:00 – 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 – 14:00

Obiad

Część wykładowa

14:00 – 14:15

Uroczyste otwarcie konferencji

14:15 – 16:00

Dzieci wysoko wrażliwe

dr Monika Baryła-Matejczuk – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

16:00 – 16:30

Przerwa

16:30 – 17:30

Znaczenie obecności rodzica w życiu dziecka

dr hab. Beata Ecler-Nocoń – prof. Uniwersytetu Śląskiego

17:30 – 18:00

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – prezentacja placówki

dyrektor Krzysztof Kusiński

19:00

Kolacja

Dzień II - 29 września 2023 r.

8:00 – 9:30

Śniadanie

Część warsztatowa

10:00 – 13:00

 1. Zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym - seminarium dla dyrektorów
  Anna Król – specjalistka prawa oświatowego
 2. Pokaż mi swoje emocje – zabawy dla dzieci młodszych
  Gabriela Niemiec – ROM-E "Metis" w Katowicach
 3. Muszę czy chcę? Jak dostrzegać własne potrzeby?
  Ewa Kustwan-Mróz  – ROM-E "Metis" w Katowicach
 4. Dzieci uczą się tego, czego doświadczają. Pudełkowy zawrót głowy
  Agnieszka Grabowska, Sandra Tonder, Sylwia Błażejczak – nauczyciele Zespołu Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych w  Szpitalu Klinicznym w Poznaniu

Przerwa kawowa: 11:30 – 11:50

13:00 – 13:20

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:30 – 14:30

Obiad

 

O wykładowcach i prowadzących warsztaty:

dr Monika Baryła-Matejczuk – doktor psychologii, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i  Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka licznych publikacji z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, wrażliwości środowiskowej. Opracowała (wraz z zespołem) narzędzie do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku 3-10 lat, a także polską adaptację skali Highly Sensitive Persona Scale i Highly Sensitive Child.

dr hab. Beata Ecler-Nocoń – pracuje na stanowisku profesora w Uniwersytecie Śląskim w  Instytucie Pedagogiki. W kręgu jej zainteresowań znajdują się problemy wychowania w różnych środowiskach wychowawczych – w  rodzinie, w szkole, w grupie społecznej. Jest autorką kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, prezentujących problemy wychowania w ujęciu interdyscyplinarnym.

Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 12 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Sandra Tonder – pracuje na stanowisku wychowawcy zajęć pozalekcyjnych (na oddziale neurologicznym, zakaźnym) w Zespole Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu. Absolwentka studiów na kierunkach pedagogicznych na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz terapia pedagogiczna. Dodatkowo absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oraz psychologii klinicznej.

Agnieszka Grabowska – absolwentka kierunków: promocja zdrowia z arteterapia i socjoterapią, pedagogika lecznicza oraz zintegrowana edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna. Wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu. Pracowała również na oddziale chirurgii, neurochirurgii oraz psychiatrii młodzieżowej.

Sylwia Błażejczak – absolwentka Pedagogiki Zdrowia, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Pedagogiki Leczniczej oraz Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Od 15 lat wychowawca zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół 110 w Poznaniu. Pracowała na oddziałach: kardiologia, nefrologia, onkologia, laryngologia i endokrynologia. Od 7 lat prowadzi zajęcia wychowawcze na oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

Gabriela Niemiec  – nauczyciel konsultant w ROM-E "Metis" w  Katowicach. wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w  pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w  Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Ewa Kustwan-Mróz  – Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E "Metis" w Katowicach. Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 620 zł

Termin płatności: 20 września 2023 r.

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia i  noclegu.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z  Państwem!

Katarzyna Jaworska, Mirosława Bochner
Koordynatorzy konferencji
e-mail: ,
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 lub 149

Opublikowano 28 czerwca 2023
Zmieniono 12 września 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć