KONFERENCJA

ŚLĄSKIE MIASTA DLA MŁODZIEŻY

"Wzmacnianie sprawczości i wspólnotowości jako odpowiedź na kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

Cel:

  • wspieranie odporności psychicznej dzieci i  młodzieży w obecnych czasach,
  • budowanie sieci współpracy na rzecz dzieci i  młodzieży, poprzez wymianę doświadczeń w zakresie stosowania skutecznych narzędzi wspierania odporności psychicznej dzieci i  młodzieży oraz ich poczucia sprawczości i wspólnotowości w  gminach/szkołach/społecznościach lokalnych,
  • dopuszczenie młodzieży do głosu i zaangażowanie jej w działania na rzecz młodzieży,
  • realizowanie postanowień edukacji dla pokoju

Organizator:

Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica

 

 

Uczestnicy:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy: starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad gmin, powiatów, naczelników wydziałów edukacji, inne os. odpowiedzialne za edukację w gminach tj. dyrektorzy, nauczyciele, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, reprezentanci młodzieży: Młodzieżowi Liderzy; Młodzieżowe Rady, organizacje pozarządowe. W konferencji weźmie udział ok. 50 osób stacjonarnie, ale będzie również transmisja online.

Termin:

29 maja 2023 r. w godz. 9:30 – 15:00

Miejsce do wyboru:

  1. Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1 - sala audytoryjna (kod konferencji 66K/1)
  2. Online na platformie ClickMeeting (kod konferencji 66K/O/2)

Program konferencji:

9:30 – 10:15

Rejestracja uczestników

10:15 – 10:40

Otwarcie Konferencji

10:40 – 11:10

Jak dbać o  dobrostan psychiczny?

Matt Domogała – coach, mentor odporności psychicznej, gość specjalny z USA

11:10 – 12:10

Jak tworzyć miasta odpowiadające na potrzeby i oczekiwania dzieci i  młodzieży, stosując adekwatne programy profilaktyczne?

Moderator:

Marlena Moliszewska-Gumulak, dyrektor ds. rozwoju Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

Paneliści:

Mateusz Handel – I zastępca Burmistrza Mikołowa

Anna Zasada-Chorab – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Danuta Sowińska – dyplomowana suicydolożka, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Dominik Kuc – członek Rady Fundacji Fundacja GrowSpace

12:10 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 12:45

Jak budujemy wspólnotowość i sprawczość w czasach popandemicznych i  wojennych. Antidotum dla kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzież

Agata Gemser Wrębiak, terapeutka, coach, dyrektor Centrum Motywacyjno-Profilaktycznego

12:45 – 13:45

Jak edukacja dla pokoju może być wykorzystywana jako narzędzie budujące odporność psychiczną?

Moderator:

Agata Gemser Wrębiak – dyrektor Centrum Motywacyjno-Profilaktycznego

Paneliści:

Andrzej Stefański – główny koordynator ds. Projektów Regionalnych w  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Urszula Koszutska – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego

Katarzyna Syryjczyk-Słomska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych

Bożena Bucka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach

Adrian Kowalski – prezes Fundacji Pomocy Dzieciom "Ulica"

Zofia Wala – Młodzieżowy Ambasador Pokoju

13:45 – 14:05

Podpisy pod listem Ambasadorów Pokoju

Przerwa kawowa

14:05 – 14:30

Jak wspierać dzieci i młodzież? – o metodzie Kids`Skills

Natalia Soja – trenerka, pedagog pracująca w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

Warsztaty dla młodzieży:

W jaki sposób komunikować się bez przemocy, zapobiegać i ustrzec się przed nękaniem. Na bazie programu YouthMAX Johna C. Maxwella

Edyta Kwiatkowska

14:30 – 14:55

Kompetencje przyszłości – uczenie się przez doświadczanie, dojrzałość empatyczna, odporność psychiczna, kreatywność i  sprawczość

Jacek Jakubowski – współzałożyciel i superwizor Grupy TROP

15:00

Podsumowanie i  zakończenie Konferencji

 

Dodatkowe działania:

  • streaming z możliwością otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie,
  • dokument video.

Warunki uczestnictwa:

Udział w konferencji jest nieodpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia wybierając formę:

Stacjonarnie
w Muzeum Śląskim w Katowicach

zapisz się

(kod 66K/1)

Wolnych miejsc: szkolenie zakończone

Online
na platformie ClickMeeting

zapisz się

(kod 66K/O/2)

Wolnych miejsc: szkolenie zakończone

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Do pobrania:

Opublikowano 28 kwietnia 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć