Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję w dniach 12 - 13 czerwca 2023 r. pt. Wzmacnianie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży – diagnoza, pomoc, wsparcie.

Konferencja jest działaniem w ramach kampanii społecznej "Pomimo... Bądź". Jednocześnie jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Sygnalizują oni coraz większy odsetek młodych ludzi, mało zmotywowanych, unikających chodzenia do szkoły oraz prezentujących obniżony nastrój. Jednocześnie nie wiedzą jak pomóc młodym ludziom w radzeniu sobie z codziennym stresem, wymaganiami i wyzwaniami życiowymi.

Doniesienia ze środowiska oświatowego pokrywają się z  badaniem Fundacji UNAWEZA Młode Głowy, w którym udział wzięło 184.000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i  ponadpodstawowych z całej Polski.

Wyniki badania MŁODE GŁOWY ujawniają dramatycznie niski poziom samooceny dzieci i młodzieży w Polsce. 65,9% uczniów biorących udział w badaniu chciałoby mieć więcej szacunku do  samego siebie, 58,4% uczniów czasami czuje się bezużyteczna, 46% to osoby o skrajnie niskiej samoocenie, 31,6% uczniów nie lubi siebie, a 26,4% uważa siebie za osobę mniej wartościową od  innych.

Stres dnia codziennego przerasta 81,9 % osób

Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia – 8,8% dzieci w  Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą (szacunkowo może to być aż 340 tysięcy młodych osób, według GUS w Polsce jest 3  863 630 osób w wieku 10-19 lat, stan z 31.12.2021 r.), a  myślało o niej 39,2% uczniów (można szacować, że to nawet 1,5 miliona osób)

Prawie 70% badanych, nigdy nie korzystało ze wsparcia psychologa w szkole i poza szkołą.

Połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę a, co trzeci jest swoim największym krytykiem, odchudza się lub ćwiczy ponad swoje siły.

Co szóste dziecko się okalecza (16%), a blisko połowa ma  zaburzenia odżywiania – kompulsywnie się objada lub głodzi. Prawie 40% ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci.

Dla ponad połowy młodych największym wsparciem jest rodzina, a dopiero potem koledzy i nauczyciele. (www.unaweza.org/aktualnosci/mlode-glowy-raport-z-badania/, dostęp 20.04.2023)

W odpowiedzi na powyższe potrzeby zapraszamy Państwa do  udziału w konferencji. Konferencja jest przedsięwzięciem w  obszarze wspierania zdrowia psychicznego i zapobiegania problemom natury psychicznej u dzieci i młodzieży. Dlatego mamy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji tematy skłonią nas dorosłych do poszukiwania czynników, które są protekcyjne i  wspierające dzieci i młodzież. Jednocześnie w myśl zasady: im więcej wiem, tym pewniej się czuję pragniemy wzbogacić Państwa wiedzę z zakresu wspierania dzieci wysokowrażliwych, budowania nastawienia na rozwój, budowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzmacniającej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Podstawowymi celami konferencji jest przybliżenie tematyki związanej z:

 • wysoką wrażliwością u dzieci i młodzieży,
 • nastawieniem rozwojowym,
 • kształtowaniem wytrwałości u dzieci i młodzieży,
 • pomocą psychologiczno-pedagogiczną wzmacniająca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,
 • tożsamością płciową dzieci i młodzieży,
 • wsparciem w przypadku zachowań autoagresywnych,
 • charakterystyka pokoleń od Baby Boomers do płatków śniegu.

Konferencja będzie odbywała się w cyklu dwudniowym.

Pierwszy dzień wykładowo/seminaryjny poświęcony zostanie dzieciom i młodzieży wysokowrażliwej i  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drugi dzień warsztatowy poświęcony będzie przybliżeniu rozumienia i wsparcia młodych ludzi w zakresie budowania wytrwałości, radzenia sobie z niewygodnymi emocjami. Podejmiemy tematy związane płciowością dzieci i młodzieży. Zastanowimy się jak można wesprzeć młodych ludzi poprzez koncentrację na tym czym dysponują, co jest ich kompetencjami i  zasobami. Kolejnym obszarem refleksji będzie co oznacza dla edukacji praca z pokoleniem płatków śniegu.

Termin konferencji: 12 - 13 czerwca 2023 r.

Miejsce konferencji: Hotel "Jaskółka" w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10

Tematyka konferencji:

12 czerwca 2023 r.

Godzina

Temat

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

Rozpoczęcie konferencji

10:15 – 11:45

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i  młodzieży wzmacniająca zdrowie psychiczne

Ewa Tatarczak

11:45 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 13:30

Wysoko wrażliwe dzieci – elementy wsparcia i  pomocy

dr Monika Baryła-Matejczuk

13:30 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 18:00

Seminarium Wysoka wrażliwość – identyfikacja, pomoc, wsparcie

18:30

Kolacja

13 czerwca 2023 r.

8:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 13:00

Warsztaty do wyboru – część. I

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Warsztaty do wyboru – część II

13:00 – 13:30

Zakończenie konferencji

13:30

Obiad

 

Tematy warsztatów do wyboru:

 1. Od Baby Boomers do  płatków sniegu – implikacje dla edukacji i  wychowania
  Magdalena Wieczorek
 2. Czy Halina to dziewczyna czyli o tożsamości płciowej u dzieci i  młodzieży
  Ewa Kustwan-Mróz
 3. Nastawienie rozwojowe czyli o walorach wytrwałości
  Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
 4. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży – przyczyny, objawy, pomoc
  Katarzyna Jaworska, Mirosława Bochner

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 520 zł

Termin płatności: 31 maja 2023 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Opublikowano 22 kwietnia 2023
Zmieniono 18 maja 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć