Warszawa, dnia 03.03.2023 r.

WWP-ZPZS.401.2.2023.VTS

Szkolni Koordynatorzy
Programu "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie"

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniach dotyczących wdrażania zasad i wytycznych szkół promujących zdrowie. Badania te są przeprowadzane przez badaczy z  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – dr Karinę Leksy oraz dr Grzegorza Gawrona we współpracy z Krajową Koordynatorką Sieci Szkół Promujących Zdrowie Valentiną Todorovską-Sokołowską z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Celem badania jest ogólna ocena wdrażania zasad programu "Szkoła Promująca Zdrowie" w szkołach w Polsce. Ponadto, chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat potrzeb i  trudności, które mogą aktualnie stanowić barierę we wdrażaniu wytycznych dla szkół promujących zdrowie.

Kwestionariusz jest przeznaczony dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zawiera 38 pytań dotyczących wdrażania zasad programu, uwzględnienia w promocji zdrowia różnych zagadnień zdrowotnych, koordynacji oraz ewaluacji realizacji programu. Prosimy, aby w każdej szkole wypełnił kwestionariusz szkolny koordynator SPZ lub – w jego zastępstwie – pracownik szkoły posiadający największą wiedzę w zakresie wdrażania zasad SPZ w szkole. Informujemy jednocześnie, że badanie jest dobrowolne i anonimowe, a odmowa udziału nie wiąże się z  żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Zanim zaczną Państwo odpowiadać na pytania zawarte w kwestionariuszu, prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje. Przystąpienie do  badania oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na udział w  badaniu.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że nie ma odpowiedzi "dobrych" czy "złych". Jeśli nie jesteście Państwo pewni odpowiedzi, zaznaczcie tą, która wydaje się Wam najbardziej prawdopodobna. Uzyskane w niniejszym badaniu informacje są zbierane wyłącznie w opisanych powyżej celach oraz jako podstawa do opracowania rozwiązań i rekomendacji wspierających jak najefektywniejsze wdrażanie wytycznych dla szkół promujących zdrowie. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut. W każdej chwili możecie Państwo przerwać wypełnianie kwestionariusza i kontynuować później w miejscu, w którym skończyliście. Wówczas prosimy, aby używać tego samego linku i urządzenia (np. komputera).

Ankieta będzie dostępna do 31 maja 2023 r. pod linkiem https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/651259?lang=pl

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do  kontaktu.
Valentina Todorovska-Sokołowska, e-mail:
Karina Leksy, e-mail:
Grzegorz Gawron, e-mail:

Opublikowano 8 marca 2023
Zmieniono 13 kwietnia 2023
Zarchiwizowano 7 września 2023
Wróć