Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na konferencję

(NIE)obecni uczniowie,

która odbędzie się 26 kwietnia 2023 r.

Tematyka konferencji wypływa z naszych doświadczeń zdobytych podczas szkoleń pedagogów, psychologów szkolnych i  nauczycieli, na których uczestnicy zgłaszają problem znikających uczniów i wyrażają troskę i obawę o  przyszłość tych uczniów. Wyniki aktualnych badań ukazują dramatyczny wzrost zachowań samobójczych. Na co dzień obserwujemy młodych ludzi w stanie zamrożenia emocjonalnego, (nie)obecnych wśród nas. Wspólnie chcemy zastanowić się jak ich wspierać, by powrócili do życia.

Celem konferencji będzie szukanie odpowiedzi na pytania:

  • jak monitorować i diagnozować sytuacje nieobecności uczniów podczas lekcji;
  • jakie sygnały wskazują na zagrożenie wykluczeniem z edukacji;
  • o co warto zadbać, żeby uczniowie nie opuszczali lekcji;
  • jak zorganizować pomoc, aby odzyskać ucznia do  procesu edukacyjnego.

Konferencja jest bezpłatna.

Program konferencji

12:00 – 12:10

Otwarcie konferencji – przywitanie uczestników konferencji

Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

12:10 – 12:30

Gdy szkoła i nauka jest na drugim planie

Marzena Błaszczyk – doradca metodyczny

12:30 – 13:00

Dlaczego znikają i jak im pomóc?

Ewa Podemska i Marzena Błaszczyk – doradczynie metodyczne

13:00 – 13:45

(NIE)obecni uczniowie w perspektywie kuratora sądowego

Bożena Kowalska – Zastępca Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych Sądu Rejonowego w Sosnowcu

13:45 – 14:00

Zakończenie i podsumowanie spotkania

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 7 ze 170.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 8 marca 2023
Wróć