Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowej z cyklu Dziecko z... w szkole, tym razem pt. Dziecko nadużywające leków w szkole.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych, pedagogów i psychologów szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.

Tematyka konferencji jest odpowiedzią na Państwa sugestie i potrzeby zgłaszane organizatorom podczas poprzedniej edycji tego projektu w 2021 roku.

O ile łatwo jest walczyć z (nad)używaniem substancji ogólnie uznawanych za szkodliwe i/lub nielegalne, to problem staje się poważniejszy w przypadku substancji powszechnie uznawanych za dozwolone, co więcej, w uzasadnionych sytuacjach pomocnych dla zdrowia.

W ramach konferencji przedstawiony zostanie problem pozamedycznego używania leków przez młodzież oraz jego konsekwencje medyczne i psychologiczne.

Konferencja jest sfinansowana ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i jest jedną z trzech konferencji online poświęconych problemom zdrowotnych dzieci i młodzieży w aspekcie skutków pandemii COVID-19.

Termin:

29 listopada 2022 r. (wtorek)
Rozpoczęcie: 17:00

Miejsce: online (platforma ClickMeeting)

 

Organizatorzy:

Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji
 • Filozofia leczenia bólu i co z tego wynika dla edukacji i profilaktyki uzależnień
  dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska – Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Narkotyki i leki – zatrucia i uzależnienia
  dr hab. n. med. Natalia Pawlas – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu
 • Leki biorę – nie zażywam
  Maria Siwek – pedagog, specjalista terapii uzależnień, edukator Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – Oddział Katowice
 • Dyskusja, podsumowanie konferencji

 

O prelegentach

Dorota Rogowska-Szadkowska – dr n. med., współtworzyła jeden z pierwszych w Polsce oddziałów dla osób zakażonych HIV/AIDS; autorka ponad 2000 publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących różnych aspektów HIV/AIDS. Członkini honorowa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, a także organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Bądź z nami i Zjednoczenia Pozytywni w tęczy z Warszawy.
Autorka książek Medyczna marihuana. Historia hipokryzji (2016 r., Krytyka Polityczna) oraz Komu pomaga medyczna marihuana? (2022, Krytyka Polityczna).
Pracuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dr hab. n. med. Natalia Pawlas, prof. ŚUM jest specjalistą w dziedzinie toksykologii klinicznej (2017) i medycyny pracy (2013).

W 2003 r. ukończyła studia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskała także na ww. Wydziale w 2008 r. na podstawie dysertacji "Wpływ kwasu arachidonowego na neurony kory mózgowej szczura w warunkach modelu ischemii in vitro", a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie: medycyna, specjalność: farmakologia i toksykologia, otrzymała w 2016 r. na Wydziale Lekarskim z Oddz. Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach, na podstawie cyklu publikacji pod wspólnym tytułem "Środowiskowe narażenie dzieci na ołów – skutki zdrowotne i ich uwarunkowania".
W latach 2007 – 2019 pracowała w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Zakładzie Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, w którym pełniła funkcję kierownika Pracowni Toksykologii Genetycznej), a także w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej.
Od października 2016 r. jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach, obecnie na stanowisku profesora SUM. Od czerwca 2019 r. pracuje także w Oddziale Toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
Ponadto jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie toksykologii klinicznej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
Na kadencję 2020-2023 została powołana do Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. Prowadzi wykłady z toksykologii w ramach kursów specjalizacyjnych CMKP. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (obecnie Przewodnicząca Zarządu Oddziału Śląskiego), Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, oraz International Commission on Occupational Health (obecnie Przewodnicząca Scientific Committee on Toxicology of Metals).

Maria Siwek – pedagog, specjalista profilaktyki problemowej, specjalista psychoterapii uzależnień 2007, certyfikowany realizator programu Candis, edukator HIV/AIDS, specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu NWZOZ SALUS w Jastrzębiu Zdroju.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo w e-mailu zwrotnym po zakończeniu konferencji.

 

Kontakt z organizatorami:

Tomasz Wojtasik
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Magdalena Kałamarz
Zespół do Spraw Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
Wydział Zdrowia – Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
tel. 32 207 74 46; fax. 32 207 79 24
e-mail:

Opublikowano 7 listopada 2022
Zarchiwizowano 29 listopada 2022
Wróć