Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowej z cyklu Dziecko z... w szkole, tym razem pt. Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi w szkole.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych, pedagogów i psychologów szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.

Tematyka konferencji jest odpowiedzią na Państwa sugestie i potrzeby zgłaszane organizatorom podczas poprzedniej edycji tego projektu w 2021 roku.

Konferencja jest sfinansowana ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i jest jedną z trzech konferencji online poświęconych problemom zdrowotnych dzieci i młodzieży w aspekcie skutków pandemii COVID-19.

Termin:

22 listopada 2022 r. (wtorek)
Rozpoczęcie: 17:00

Miejsce: online (platforma ClickMeeting)

 

Organizatorzy:

Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji
 • Tiki, zaburzenia rozwoju mowy, afazja motoryczna
  dr n. med. Jerzy Pietruszewski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II SP, Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
 • Mutyzm wybiórczy, ADHD, całościowe zaburzenia rozwoju
  lek. med. Kinga Maśnica – Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży – Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orzeszu
 • Co poeta ma na myśli, albo o opiniach, orzeczeniach i WWR
  Ewa Tatarczak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 • Dyskusja, podsumowanie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo w e-mailu zwrotnym po zakończeniu konferencji.

 

Kontakt z organizatorami:

Tomasz Wojtasik
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Magdalena Kałamarz
Zespół do Spraw Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
Wydział Zdrowia – Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
tel. 32 207 74 46; fax. 32 207 79 24
e-mail:

Opublikowano 7 listopada 2022
Zarchiwizowano 22 listopada 2022
Wróć