"Kompetentni w zmieniającym się świecie"

IX Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

18 października 2022 r.

Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół.

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

Program konferencji

15:00 – 15:10

Rozpoczęcie konferencji

15:10 – 15:55

Włącz potencjał!

Marta Kaźmierczak, wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

15:55 – 16:30

Aktywizowanie i odkrywanie potencjału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zyta Czechowska, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

16:30 – 17:05

Wspieranie rozwoju kompetencji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym

Elżbieta Marcinkowska, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Katowicach

17:05 – 17:25

Przerwa

17:25 – 18:00

Kompetencje ułatwiające start na rynku pracy

Monika Łyżwińska, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

18:00 – 18:35

Młodzieżowe projekty prospołeczne kształtujące kompetencje przyszłości

Oliwia Wyrzykowska, Fundacja Zwolnieni z Teorii

18:35 – 18:45

Podsumowanie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Marta Kaźmierczak – akredytowany coach PCC ICF, job coach, wykładowczyni na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, trenerka kompetencji miękkich, mentorka biznesu. Autorka innowacji Coaching w zakładzie karnym i twórczyni Kart Potencjału. Jako trener kompetencji miękkich wykorzystuje autorskie metody szkoleń, tworzy programy rozwoju osobistego. Jak sama o osobie pisze, zwolenniczka komunikacji werbalnej, pasjonatka kreatywnych rozwiązań, niepoprawna optymistka.

Zyta Czechowska – pedagożka specjalna, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Współautorka bloga specjalni.pl, współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli Czas TIKa oraz trenerka programu Mistrzowie Kodowania w zakresie programowania. Wykłada na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie oraz wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Roku 2019.

Elżbieta Marcinkowska – doradca zawodowy w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Katowicach. Prowadzi warsztaty i porady indywidualne dla młodzieży uczącej się, rodziców i osób poszukujących pracy. Realizuje programy autorskie opracowane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Program autorski Zanim podejmiesz decyzję oraz Program aktywizacji zawodowej dla osadzonych w aresztach śledczych. Nawiązuje współpracę z innymi jednostkami rynku pracy, szkołami, poradniami, domami dziecka i innymi instytucjami zajmującymi się pracą z młodymi ludźmi oraz aresztami śledczymi.

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem.

Oliwia Wyrzykowska – wieloletnia działaczka społeczna, w Fundacji Zwolnieni z Teorii zajmuje się tematami związanymi z potrzebami uczniów i uczennic oraz projektami. Studentka na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, działa naukowo w dziedzinie praw człowieka. Od wielu lat działa również w zakresie edukacji, m.in. pełni rolę Wiceprezeski Fundacji na rzecz Praw Ucznia.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 30 września 2022
Zmieniono 3 października 2022
Zarchiwizowano 18 października 2022
Wróć