Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach oraz Międzywydziałowym Kołem Naukowym "OLWEUS" i RESQL zapraszają na konferencję

Klimat, relacje, bullying,

która odbędzie się 20 października 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00

w auli Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach, ul. Techników 9.

 

Będą Państwo mieli okazję wysłuchać i podyskutować z naukowcami i praktykami, którzy zajmują się różnymi wymiarami relacji rówieśniczych, klimatu klasy i szkoły oraz zjawiskiem bullyingu czyli prześladowania i dręczenia rówieśniczego. Spotkają Państwo dr Radosława Kaczana, dr Mikołaja Marcela, Krzysztofa Rzeńca, dr Małgorzatę Wójcik, Emilię Konsek, Magdalenę Kosowską i Jakuba T. Mroza.

Wychodząc naprzeciw alarmującym wynikom badań oraz częstemu poczuciu bezradności zarówno dzieci jak i dorosłych, w obliczu bullyingu i krzywdzących relacji w szkole, chcemy wspólnie przedyskutować wyniki badań, możliwości, strategie zaradcze, programy anty bullyingowe, zidentyfikować wyzwania i usłyszeć potrzeby każdej ze stron.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładów, a także do udziału w warsztatach dedykowanych nauczycielom, które zostaną poprowadzone przez Magdalenę Dziedziak-Wawro, Ewę Pietruszczak, Paulinę Dąbrowską, dr Małgorzatę Wójcik, Emilię Konsek oraz Magdalenę Kosowską, a dotyczyć będą budowania dobrego klimatu w relacjach interpersonalnych, umiejętności rozpoznawania i właściwego reagowania na bullying, komunikacji z uczniami na temat przemocy, a także scenariuszy lekcji na temat ciałopozytywności.

Pragniemy, aby ta konferencja była miejscem wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń między nauczycielami, naukowcami oraz praktykami, stąd też zapraszamy do udziału w sesji plenarnej, która odbędzie się po wykładach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem wydarzenia i do zapisów poprzez formularz.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 14.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Program konferencji

9:00 – 9:10

Otwarcie konferencji. Bożena Bucka – ROM-E Metis w Katowicach i dr Małgorzata Wójcik, SWPS Katowice.

9:10 – 9:45

Falochron dla Śląska. Profilaktyka bullyingu.

Magdalena Wieczorek – ROM-E "Metis" w Katowicach.

9:45 – 10:30

RESQL system zapobiegania przemocy – od teorii do praktyki

Krzysztof Rzeńca – SWPS Warszawa.

10:30 – 10:40

Przerwa na kawę

10:40 – 11:25

Po co nam dobry klimat w klasie? Uczeń – klasa – szkoła

dr Radosław Kaczan – SWPS Warszawa,

11:25 – 11:50

Od skarżypyty do sześćdziesiony. Dlaczego dzieci nie mówią o przemocy rówieśniczej?

Emilia Konsek, Magdalena Kosowska – SWPS Katowice

11:50 – 12:00

Przerwa na kawę

12:00 – 12:35

"Co cię nie zabije...", czyli bezpośrednie i długofalowe konsekwencje doświadczeń bullyingowych

Jakub T. Mróz – SWPS Warszawa

12:35 – 13:20

Ból bullyingu – mity, hity i kity

dr Małgorzata Wójcik, Jakub T. Mróz – SWPS Katowice

13:20 – 14:05

Patoposłuszeństwo: od kultury wyuczonej bezradności, do kultury odpowiedzialności?

dr Mikołaj Marcela – Uniwersytet Śląski, Katowice,

14:05 – 14:35

Debata

14:35 – 14:55

Przerwa obiadowa

Program warsztatów.

Zapraszamy do zapisu na 1 z 4 warsztatów do wyboru – o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

14:55 – 15:55

Warsztat 1: "Jak rozmawiać z uczniami o bullyingu"

Prowadząca: dr Małgorzata Wójcik – SWPS Katowice

Opis warsztatu:

Bullying w szkołach jest powszechnym zjawiskiem, utrzymującym się na niepokojąco wysokim poziomie. Z badań wynika, że co trzecie dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej, a jednocześnie brakuje skutecznych programów profilaktycznych, które uczyłyby dzieci rozpoznawać przemoc i odpowiednio reagować, zwłaszcza na tę najboleśniejszą – przemoc relacyjną. Dlaczego zatem pozwoliliśmy, aby przemoc rówieśnicza stała się tematem tabu? Być może uczniowie obawiają się konsekwencji, jakie pociągnie za sobą zgłoszenie zdarzenia nauczycielowi? A może nauczyciele nie wiedzą, jak zaopiekować się i porozmawiać ze swoimi uczniami, nie pogarszając sytuacji osoby prześladowanej...

Podczas tego warsztatu dowiecie się Państwo czy, jak i kiedy rozmawiać z dziećmi o bullyingu tak, aby efektem było zminimalizowanie występowania trudnych sytuacji w klasie oraz jej integracja, a normą stała się współpraca i wzajemny szacunek.

Wolnych miejsc: 17.

14:55 – 16:25

Warsztat 2: "Zdrowa, biologicznie zaprogramowana odpowiedź na wszechobecny stres, jako kontekst budowania dobrego klimatu w relacjach interpersonalnych"

Prowadząca: Magdalena Dziedziak-Wawro – SWPS Katowice

Opis warsztatu:

Klimat szkoły tworzą ludzie, a w szkole nauczyciele i uczniowie mierzą się na co dzień z wyzwaniami, starają się sprostać ciągłym wymaganiom i oczekiwaniom innych, są poddawani bezustannym ocenom. Krótko mówiąc: doświadczają stresu, który jest ich codziennym towarzyszem, a którego doświadczanie może zaburzać i utrudniać budowanie dobrych relacji z innymi. Nie sposób tworzyć dobrego klimatu szkoły bez wiedzy o biologii stresu i bez praktycznych umiejętności zdrowego radzenia sobie z nim.

W przeciążonej ciągłymi wymaganiami, wyzwaniami i ocenami szkole nie jesteśmy w stanie uniknąć wielu sytuacji będących źródłem stresu, ale możemy nauczyć się wykorzystywać zdrowe mechanizmy radzenia sobie ze stresem, sprzyjające budowaniu relacji z innymi, a tym samym dobremu klimatowi szkoły.

Podczas warsztatu popatrzymy na stres inaczej i nauczymy się zauważać i korzystać ze zdrowej, biologicznie wbudowanej w nasz organizm, odpowiedzi na stres oraz zaczniemy budować klimat szkoły od przyjaznej, życzliwej i wspierającej relacji z samym sobą.

Wolnych miejsc: 15.

14:55 – 16:25

Warsztat 3: "Ciałopozytywność"

Prowadząca: Ewa Pietruszczak, Paulina Dąbrowska – Fundacja Moonka

Opis warsztatu:

Każde dojrzewające dziecko zasługuje na rzetelną wiedzę o swoim zmieniającym się ciele. Przekazaną z czułością i empatią, bez zawstydzania. Okres dojrzewania jest wyzwaniem dla dzieci i ich opiekunów.

Te kilka lat ma ogromny wpływ na to, jak jako dorośli będą postrzegać siebie i innych, jak będą dbać o siebie i budować relacje.

Dojrzewanie w okresie pandemii sprawia, że dzieci są bardziej niż  kiedykolwiek osamotnione w obliczu zmian, którym podlegają ich ciała i psychika. Otwarcie mówi się o zagrożeniu dobrostanu psychicznego i fizycznego dzieci, co niestety potwierdzają statystyki.

Podczas warsztatów porozmawiamy o narzędziach edukacyjnych, które wspierają dobrostan dojrzewających dzieci i pomagają budować ich odporność psychiczną. Będzie również czas na wymianę doświadczeń: jakie praktyki sprawdzają się w budowaniu dobrego klimatu w klasie. Przed warsztatami rekomendujemy pobranie i przetestowanie bezpłatnych ciałopozytywnych scenariuszy zajęć.

Wolnych miejsc: 20.

14:55 – 16:25

Warsztat 4: "Laboratorium bullyingowej pomocy"

Prowadząca: Emilia Konsek, Magdalena Kosowska – SWPS Katowice

Opis warsztatu:

Jak radzić sobie ze zjawiskiem bullyingu oraz jego skutkami? Czy dorośli powinny interweniować, gdy dzieci sobie "dokuczają", czy powinny same rozwiązywać swoje problemy? Kiedy jest ten moment, że to już nie są żarty? Celem tego warsztatu jest przybliżenie pojęcia bullyingu, czyli prześladowania rówieśniczego. Dowiesz się, jakie są jego początki, rodzaje oraz co robić, jeśli ten problem dotknie twoich podopiecznych.

"Laboratorium bullyingowej pomocy" to nowoczesny format zajęć prowadzonych przez członków Koła Naukowego OLWEUS, przygotowany pod opieką merytoryczną dr Małgorzaty Wójcik. Warsztaty skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, poznać wyniki najnowszych badań z obszaru przemocy rówieśniczej oraz rozwinąć nowe umiejętności.

Podczas warsztatu porozmawiamy o tym:

  • czym jest bullying – konkretne zachowanie, kto może stać się ofiarą, a kto sprawcą,
  • jaka jest skala problemu jakie działania sprzyjają, a które chronią przed budynkiem,
  • z jakimi skutkami bullyingu borykają się dzieci – i czy tylko one,
  • jak skutecznie wpływać na ograniczenie tego zjawiska i minimalizować ryzyko jego wystąpienia,
  • jak rozmawiać z dziećmi, których dotknął ten problem,
  • jak wspierać dzieci poszkodowane, a agresorowi pomóc wyjść ze swojej roli.

Wolnych miejsc: 12.

 

O prowadzących:

dr Małgorzata Wójcik
Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Realizuje projekty mające na celu zapobieganie zachowaniom wykluczającym oraz przemocy rówieśniczej.
Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej "RESQL" w szkołach podstawowych i średnich.
Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych (interwencja edukacyjna "Bliżej"), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt "INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych", w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych.
Laureatka nagrody im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy w dziedzinie edukacji w 2021 r. oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 r. Autorka licznych publikacji naukowych i podręczników.

dr Radosław Kaczan
Psycholog, adiunkt na Wydziale Psychologii USWPS, współzałożyciel RESQL. W latach 2019-2020 kierował projektem wdrożeniowym mającym na celu przygotowanie rozwiązań zapobiegających przemocy rówieśniczej w szkołach. Efektem tego projektu jest program i aplikacja RESQL. Ponadto od 2018 roku również na Wydziale Psychologii USWPS jest zaangażowany w przygotowanie baterii narzędzi do diagnozy rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży.

Emilia Konsek
Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Członkini Koła Naukowego OLWEUS oraz zespołu Bullying and Parenting badającego postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez opiekunów dzieci doświadczających prześladowania rówieśniczego w szkole, realizowanego pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik.
Członkini zespołu w projekcie International study of teacher responses to peer aggression. Wyniki prowadzonych badań prezentowała na konferencjach naukowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Członkini projektu badawczego BAPKids.

Jakub T. Mróz
Absolwent wydziału aktorskiego PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. Student na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą bullyingu – prześladowania i dręczenia rówieśniczego. Wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach naukowych m. in. Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Koordynator projektu "Bullying and Parenting". Kierownik polskiego zespołu w projekcie International Study of Teacher Responses to Peer Aggression, członek zespołu "Młodzi w CentrumLab".
Założył Koło Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS. Członek zespołu BAPKids. Prowadzi kursy wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych.

Krzysztof Rzeńca
Psycholog, broker innowacji w Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS. Obszary ekspertyzy: projektowanie i rozwój strategii w obszarach edukacji, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie projektami interdyscyplinarnymi, procesy komercjalizacji. Współzałożyciel spółek spin-off Uniwersytetu SWPS – Beviado Sp. z o.o. oraz RESQL Sp. z o.o.

Magdalena Dziedziak-Wawro
Psycholożka, coach, terapeutka ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), specjalistka ds zarządzania zasobami ludzkimi, pracująca na co dzień jako psycholog szkolny i wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS (Wydział Zamiejscowy w Katowicach).
Właścicielka firmy: Magdalena Dziedziak-Wawro Positive Life, świadczącej usługi szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego oraz sesje indywidualne w nurcie ACT. Specjalizuje się w łagodzeniu ludzkiego cierpienia oraz budowania dobrostanu psychicznego w oparciu o kontekstualny behawioryzm i psychologię pozytywną. Członek ACBS Polska (Association for Contextual Behavioral Science). Autorka książek: "Alfabet szczęścia z coachingiem w tle i kotem na kolanach" (Katowice 2018, Wydawnictwo KOS) i "Opowieści Szczęścia. 50 lekcji dobrostanu" (Jaworzno 2020, Magdalena Dziedziak-Wawro Positive Life).

Magdalena Kosowska
Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz członkini Koła Naukowego Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu "OLWEUS". Absolwentka Studiów Podyplomowych "Coaching i Mentoring" na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli w Przedszkolu. Pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik realizuje badania jakościowe "Postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez opiekunów dzieci doświadczających prześladowania rówieśniczego w szkole" (Projekt Bullying and Parenting). Wyniki prowadzonych badań prezentowała na konferencjach naukowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Członkini zespołu w projekcie International study of teacher responses to peer aggression. Koordynator w projekcie badawczym BAPKids.

Magdalena Wieczorek
Polonistka, pedagog szkolny, nauczyciel – konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym Metis w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z resocjalizacji, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, coachingu w edukacji i terapii dzieci i młodzieży. Ukończyła ACT – Racjonalną Terapię Zachowania. Instruktorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, Trener Programu Golden Five. Autorka FALOCHRONU na rzecz dzieci i młodzieży województwa śląskiego. Pracowała w zespole badawczym w ramach projektu Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa Covid-19.
Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania, profilaktyki i rozwijania kompetencji społecznych – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 Ewa Pietruszczak
Współtwórczyni moonki. Strateżka, która odpowiada także za plan działania, marketing, sprzedaż i finanse. – "Pani z Zarządu" – jak napisano na stronie internetowej moonka.pl

Paulina Dąbrowska
Pedagożka, psychoterapeutka i socjoterapeutka, autorka moonkowych ciałopozytywnych scenariuszy. Założycielka firmy Współ-twórz, w ramach której prowadzi m.in. program Lodołamacz dla klas szkolnych i superwizje dla nauczycieli. Pracuje psychoterapeutycznie z pacjentami w nurcie psychodynamicznym. Od kilku lat związana z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie prowadzi wsparcie telefoniczne i online w Telefonie Zaufania 116111 oraz szkolenia dla profesjonalistów i webinary. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym, Placówkach Wsparcia Dziennego i organizacjach pozarządowych. W książce Małgorzaty Musiał "Żyletkę noszę zawsze przy sobie", dzieli się swoim doświadczeniami i przemyśleniami na temat powodów, dla których tak wielu młodych ludzi boryka się teraz z depresją i co my dorośli możemy z tym zrobić.

Mikołaj Marcela
Pisarz, nauczyciel akademicki, autor tekstów piosenek. Doktor nauk humanistycznych, magister filologii polskiej i filozofii, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. Wicedyrektor kierunków Sztuka pisania oraz Twórcze pisanie i marketing wydawniczy na Uniwersytecie Śląskim. Nauczyciel w Szkole Doktorskiej UŚ. Autor bestsellerów "Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens", "Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem. Edukacja, w której dzieci same chcą się uczyć i rozwijać" i "Jak zapewnić swojemu dziecku najlepszy start. Edukacja i rozwój zgodne z naturalnymi potrzebami przedszkolaka" oraz multimedialnego ebooka "Jak nie myśleć o pieniądzach i je mieć. Wszystko, co możesz zrobić, żeby praca miała sens", kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz czterech powieści, w tym dwóch dla dzieci. Nauczyciel mianowany, tutor w programach edukacyjnych, certyfikowany moderator procesu Design Thinking oraz koordynator obszaru nauk humanistyczno-społecznych w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 roku. Mieszka w Katowicach.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 22 września 2022
Zmieniono 27 września 2022
Wróć