XLVIII konferencja AUTYZM. CODZIENNOŚĆ...

pod hasłem

Popatrz na autyzm odwrotnie
od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj

Egzamin ósmoklasisty

27 września 2022 r.

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

Program konferencji:

Godzina

Temat wykładu

15:00 – 15:05

Powitanie uczestników – organizatorki

15:05 – 15:35

Dostosowania – aspekt prawny

Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

15:35 – 16:00

Praktyczna organizacja egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi

zaproszony gość

16.00 – 17:30

Egzamin ósmoklasisty z perspektywy rodziców i uczniów

Sylwia Kowalska – Fundacja Autism Team

17:30 – 17:45

Sesja pytań i odpowiedzi

zaproszeni goście i organizatorki

17:05 – 17:15

Zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

O prowadzących:

Sylwia Kowalska – współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej "Chcemy całego życia!" oraz Fundacji Autism Team. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych. Organizatorka i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Prywatnie mama fantastycznego Janka, nastolatka z autyzmem i milionem innych zalet.

Koordynatorzy:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Katarzyna Niemotko
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 15 września 2022
Wróć